Berfaring med fokus på MC-sikkerhet, Agder 2018

Flere steder i landet har Statens vegvesen i tråd med nasjonal strategi gjennomført TSrevisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Dette ble også gjennomført i Agder fylkene i 2016 og 2017. Befaringene har blitt initiert av MC-forum, og man har i samråd kommet frem til hvilke strekninger som skulle befares i 2018.

Bakgrunn for valget om gjennomføre befaring på fv.405 Vest-Agder grense og opp til fv.42, samt fv.406 er at dette er en mye brukt strekning for MC førere i Agder fylkene.

Under befaringen ønsket man å avdekke forhold på eller ved vegen som kan være
medvirkende årsak til at mc-ulykker skjer, eller som kan bidra til økt skadeomfang. Og om slike forhold avdekkes komme med forslag til utbedringer.

Les mer