NMCU om Stortingsvalget og MC-politikk

I forbindelse med pressemeldingen som gikk ut fra MCF og NMCU om stortingsvalget og MC-politikk, samt undersøkelsen hvor 1. og 2. kandidatene fikk anledning...

Rekkverk

Rekkverk («autovern») er vanligvis utviklet for og testet mot personbiler og lastebiler. For disse kjøretøyene kan rekkverk ha en positiv sikkerhetseffekt ved at de...

Stortingsvalget 2021

Som tidligere annonsert har NMCU sammen med MCF sendt ut en spørreundersøkelse til alle 1. og 2. kandidater i hver valgkrets, med MC-politiske spørsmål. Nå...

Motorsykkel-sikker infrastruktur

Vei-infrastruktur utvikles generelt med sikte på biltrafikk. Vegens konstruksjon, og vurderinger knyttet til side-terreng, midtrekkverk, siderekkverk, stolper, veidekke og alt annet som er en...

Pressemelding: NMCU og MCF lanserer ny politisk undersøkelse

I en pressemelding fra NMCU og MCF kommer det frem at det legges frem en ny politisk undersøkelse. I en ny undersøkelse som NMCU...

Med over 500.000 førerkort på MC i Norge er det mange velgere som har interesse for MC. Det er Norsk Motorcykkel Union, NMCU og Motorsykkelimportørenes...

Stortingsvalget 2021

I forbindelse med stortingsvalget 2021 har NMCU og Motorsykkelimportørenes Forening MCF gått sammen for å avklare hva politikerne som er på valg mener og...

Storbritannia: Forbud mot ny-salg av bensindrevne motorsykler?

Britiske myndigheter planlegger å forby ny-salg av bensindrevne motorsykler fra 2035. Dette er i tråd med signalene også fra EU. De britiske myndighetene har publisert...

Betraktninger fra en pensjonert pasjonert motorsyklist

NMCU-medlem og tidligere medlem av NMCUs trafikksikkerhetskomite, Henry E., bor i Spania store deler av året. I MC-bladet #3-21 har han satt ord på noen...

Motorsykler og mobilitet

Dagens mobilitets-strategier er sterkt fokusert på offentlig transport, syklister og fotgjengere. Men offentlig transport vil aldri kunne dekke alle deler av ethvert urbant område,...

NMCU mener……

Om forbannet løgn og ansvarsfraskrivelse I følge ordtaket finnes det tre typer løgn: Løgn, forbannet løgn og statistikk. Det siste henspiller på en bruk av...

Meningsløs billettpraksis

I juni var undertegnede og noen gode venner på vår årvisse vestlandsrunde. Været var fantastisk, bobiler og busser glimret med sitt fravær, og fjordnorge...
Annonse