Om NMCU

Temamøte om drift og vedlikehold av vei

NMCU deltok 15. april i Statens vegvesen sitt temamøte om drift og vedlikehold av vei. Dette er et ledd i arbeidet med revisjon av «Nasjonal...

Nytt fra Sentralstyret

Sentralstyret i NMCU hadde møte på «Teams» lørdag 20. mars. Medlemstallet viser fortsatt en fallende tendens. Nedgangen har flatet ut og vi får stadig nye...

Full kontroll

Vi har nettopp fått inn et nytt opplag av boken «Full Kontroll». Deler av opplaget er distribuert til våre kretser, noen ordre fra trafikkskoler...

NMCU taler din sak der du ikke når frem alene! -  Vi jobber for minst mulig restriksjoner og størst mulig grad av frihet for motorsyklistene Elsker du å...

Pakking har startet..

I forbindelse med at NMCU kontoret skal flytte til Ullevål i løpet av våren har tidligere daglig leder Bjørn M Magnussen startet jobben med...
Annonse

SE OGSÅ