Tyrigrava eies av Oppegård kommune og leies ut til foreningen Tyrigrava kunstnerfellesskap. Det er i Formannskapet vedtatt følgende: Foreningen Tyrigrava kunstnerfelleskap legger til rette for at motormiljøet fritt kan benytte uteområdet for motorkjøretøyer, samt å tilby servering i underetasjen.

Helsemyndigheten Miljørettet helsevern i Oppegård mottok i fjor klage fra innbygger om støy fra motorsykler som ferdes langs Gamle Mossevei til Tyrigrava. Det hadde også kommet tilbakemeldinger fra sykkelgrupper som bruker Gamle Mossevei om at det føles utrygt å sykle langs veien på grunn av støy og hastighet fra forbipasserende kjøretøy.

Dialogmøte: (f.v.) Anne Marit Mellum (kunstnerfellesskapet), Egil Slettengen (Stunt Squad), Morten Hansen (NMCU), Åmund Stø (Amcar), Anna Lina Toverud (kommunen), Malin Heiberg (kommunen) og Tore Birkeland (kommunen).
Dialogmøte: (f.v.) Anne Marit Mellum (kunstnerfellesskapet), Egil Slettengen (Stunt Squad), Morten Hansen (NMCU), Åmund Stø (Amcar), Anna Lina Toverud (kommunen), Malin Heiberg (kommunen) og Tore Birkeland (kommunen).

Klagene ble videresendt til Follo Politidistrikt og Statens Vegvesen. I et møte mellom kommunen, Statens vegvesen og Follo politidistrikt kom man fram til at det var hensiktsmessig at Oppegård kommune inviterte representanter for organisasjoner med tilknytning til Tyrigrava til et møte, der budskapet til organisasjonene skulle være at god kjøreatferd er en nøkkelfaktor for å begrense støy og gi bedre trafikksikkerhet.

Rett før sommerferien ble interessegruppene derfor invitert til et møte hos Oppegård kommune. Formålet med møtet var å etablere god dialog og forståelse mellom kommunen og aktører som bruker/har tilknytning til Tyrigrava. Tilstede på møtet var Malin Heiberg (miljørettet helsevern/kommunen), Anna Lina Toverud (samfunnsutvikling/kommunen) og Tore Birkeland (eiendom/kommunen), Egil Slettengen (Stunt Squad som driver serveringen), Morten Hansen (NMCU), Anne Marit Mellum (foreningen Tyrigrava kunstnerfellesskap) og Åmund Stø (Amcar Follo).

På møtet gjorde kommunen det klart at klagene ikke handlet om selve Tyrigrava og bruken av stedet. Ei heller om leietaker eller serveringstaker. Klagene gjaldt ferdselen på Gamle Mossevei til og fra Tyrigrava, og kommunen mente at denne saken i all hovedsak handlet om god kjøreatferd og at man må ta hensyn til hverandre. Møtet understreket at saken må sees fra alle sider: Man må selvfølgelig ha forståelse for at folk som bor i området kan oppleve ubehagelig støy fra biler og motorsykler dersom de kjøres på en ekstrem måte. Samtidig må man huske at Gamle Mossevei er en riksvei som er åpen for all trafikk. Det er både tungtransport og stor biltrafikk på strekningen, og motorsykler og amcar-biler på vei til og fra Tyrigrava er bare er en del av et større bilde. Vedtaket i Formannskapet i Oppegård kommune ble gjort fordi man ville opprettholde Tyrigrava som kulturelt møtested for motorinteresserte. Det er vanskelig å unngå at motorsykler og biler høres når antallet er såpass stort som det er på tirsdager og onsdager, men det er mulig å holde lydnivået på et akseptabelt nivå dersom alle kjører på en hensynsfull måte. Og selv om Gamle Mossevei er definert som en del av sykkelrutenettet i Oppegård, må også syklistene forstå at store grupper med syklister kan medføre problemer for andre trafikantgrupper. Løsningen er selvfølgelig samarbeid og at alle parter viser hensyn. Møtet konkluderte med at det var viktig med god dialog og å jobbe proaktivt for et godt miljø mellom innbyggere, naboer, syklister, bilfolk, motorsyklister og andre brukere av Tyrigrava.

Som mange sikkert husker la Norsk Motorcykkel Union (NMCU) i slutten av mai ut informasjon på sin nettside om at de har fått en henvendelse fra Samferdselsdepartementet om at oppsittere til Tyrigrava hadde levert en klage om støy på tirsdags- og onsdagskvelder. NMCU ba i oppslaget motorinteresserte som bruker Tyrigrava om å vise hensyn og kjøre pent på Gamle Mossevei. Meldingen fra NMCU ble spredd på Facebook og lest av mer enn tjue tusen personer. Oppslaget førte til mye diskusjon internt i motormiljøet, men tilbakemeldinger forteller at motorsyklister og amcarfolk tar hensyn når de bruker Gamle Mossevei til og fra Tyrigrava.

Dermed er det igjen dokumentert at dialog fungerer bedre enn å gå i «skyttergravene». All ære til Oppegård kommune som tok initiativ til dialogmøtet!