Hver politistyrke i EU (og noen andre europeiske land) er medlemmer i TISPOL, som er den engelske forkortelsen for European Traffic Police Network.

Sammen med EU har TISPOL lansert trafikksikkerhetskampanjen, EDWARD, som har som mål å få til en europeisk dag uten trafikkdrepte.

Dagen vil i år bli markert den 21. september. Det ville være flott om 21. september virkelig var en dag uten død på europeisk veier. Kampanjen er ikke bare for motorsyklister, men alle trafikanter.  

Det finnes et «løfte» man kan signere elektronisk på denne adressen: https://www.tispol.org/edward Ikke interessert i å signere? Det er helt OK. Det er likevel verdt et par sekunder på å lese meldingen. Sikkerhet handler om hva vi alle gjør som trafikanter.