Kan ferdighetskurs for motorsyklister være et aktuelt tiltak for å redusere motorsyklisters ulykkesutsatthet? Dette er spørsmålet som denne rapporten tar sikte på å belyse.

Rapporten er en del av et større prosjekt initiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet, Kontoret for trafikkpedagogikk i 2002. Prosjektet omfatter en vurdering av etterutdanningskurs som er tilbudt motorsyklister. Undersøkelsen er foretatt sesongen 2002.

Les hele artikkelen som PDF under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2Fisbn_82-7207-549-0.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]