Kan ferdighetskurs for motorsyklister være et aktuelt tiltak for å redusere motorsyklisters ulykkesutsatthet? Dette er spørsmålet som denne rapporten tar sikte på å belyse.

Rapporten er en del av et større prosjekt initiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet, Kontoret for trafikkpedagogikk i 2002. Prosjektet omfatter en vurdering av etterutdanningskurs som er tilbudt motorsyklister. Undersøkelsen er foretatt sesongen 2002.

Les mer (pdf)