Ekstra kjørelys

Synlighet for motorsyklister er ofte en utfordring og dessverre noen ganger årsak til ulykker hvor motorsyklister blir oversett av andre trafikanter, først og fremst bilister.

Årsaken til dette er sammensatt. En motorsykkel er et mindre objekt på veien enn f.eks en bil og oppleves dermed som en mindre trussel/risiko enn f.eks et vogntog. Der en bilist helt sikkert vil stoppe for et vogntog kan hun eller han fort komme til å kjøre ut foran en motorsykkel simpelthen fordi motorsykkelen blir oversett. Dessuten er det lettere å undervurdere farten på et mindre objekt enn på et større.

Det har vært fremmet flere forslag til hvordan en motorsyklist kan bli mer synlig i trafikken. Noen av disse ville ført til stor ulempe for motorsyklistene med heller uviss effekt på problemstillingen. Lysbruk er derimot et effektivt tiltak for å øke synligheten.

Fjernlys og kjørelys
I 2019 gikk det ut en høring fra Statens Vegvesen (SVV) om bruk av ekstra fjernlys på motorsykkel – i realiteten en videreføring av regelendringen som ble vedtatt for bil i 2018. NMCU mente i høringen at det burde åpnes for bruk av ekstra kjørelys for MC, ofte omtalt som tåkelys, fordi det ville øke synligheten. Vi vant ikke fram med dette. SVV uttalte på sin side at den aktuelle høringen om fjernlys ikke kunne omfatte endring for kjørelys og at det siste ville kreve en grundigere gjennomgang av regelverket.

Veien videre
NMCU har jobbet med videre med saken, da vi mener at dette er et tiltak som vil virke. Dessuten har mange motorsykler allerede installert «tåkelys», så det er bare å trykke på knappen. Klaus Ottersen i Statens Vegvesen bekrefter at de har kommet et skritt videre. Han forteller at Trafikkjuridisk avdeling følger opp saken og at de vil gjennomføre en høring så snart de har alt klart.

Etter hva vi forstår er det satt prioritet på saken. Vi håper derfor på en snarlig avklaring. Dette er et tiltak med stor effekt på synlighetsproblematikken som ikke påfører den den enkelte motorsyklist noen ulempe