1. januar 2014 ble forskrift om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy vedtatt. Forskriften er svært progressiv og gir privatpersoner adgang til å bygge kjøretøy til eget bruk etter et nærmere beskrevet teknisk regelverk.

Det står imidlertid igjen å avklare avgiftsspørsmålet for amatørbygde kjøretøy. Både sittende finansminister og andre framtredende representanter for Frp har på NMCUs valgmøter på Tyrigrava gitt sterk støtte til amatørbyggeregelverket og lovet en rimelig avgiftsordning for amatørbygde kjøretøy.

Derfor har NMCU skrevet brev til statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet der vi ikke legger skjul på at vi egentlig er litt overrasket og skuffet over at en rimelig avgiftsordning ikke har vært foreslått i noen av de budsjettene regjeringen hittil har lagt fram. NMCU har sagt fra om at vi synes dette er beklagelig, fordi man dermed setter hele amatørbyggesaken på vent. Både NMCU, AMCAR og Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeid i å utarbeide et funksjonelt regelverk for amatørbyggere, men det er selvfølgelig ingen som bygger så lenge avgiftsspørsmålet er uavklart.

I brevet til Finansdepartementet understreket NMCU at vi aldri har bedt om at avgiften for amatørbygg skal være null. Men dersom ordningen skal fungere slik den er ment, nemlig å stimulere til innovasjon, bør ikke amatørbygde kjøretøy avgiftsbelegges som nye, serieproduserte kjøretøy. NMCU har tidligere foreslått at engangsavgiften for amatørbygde motorsykler for eksempel kunne settes lik stykkavgifen for MC eller lik engangsavgiften for veteranbil.

I brevet slo vi fast at det nok ikke er fra noen titalls amatørbygde kjøretøy staten har tenkt å hente sine inntekter

I brevet slo vi fast at det nok ikke er fra noen titalls amatørbygde kjøretøy staten har tenkt å hente sine inntekter. Derimot kan slike bygg bidra til innovasjon og småskala næringsvirksomhet, og det skal man ikke kimse av i en norsk virkelighet som i framtiden skal være mindre oljeavhengig. Vi oppfordret derfor Finansdepartementet til å foreslå en rimelig engangsavgift på amatørbygde kjøretøy i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017. Budsjettforslaget legges fram den 6. oktober, og vi må tilstå at vi er ganske spente på å se om regjeringen har klart å adressere avgift på amatørbygde kjøretøy denne gangen. Vi kommer tilbake med rapport.