Vegdirektør Terje Moe Gustavsen (til venstre) og daglig leder i NMCU Bjørn Magnussen kunne tirsdag endelig signere den nye nasjonale strategi -og handlingsplanen.

NMCU og Statens vegvesen har undertegnet en ny samarbeidsavtale om trafikksikkerhet.

Den forrige samarbeidsavtalen fra 2011 var moden for fornyelse. NMCU er veldig fornøyde med å fortsette det gode samarbeidet for trafikksikkerhet for motorsyklister. Avtalen forplikter begge parter til å gjøre sitt beste for å få ned ulykkestallene.

Signeringen markerer også sluttføringen av arbeidet med ny «Nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped 2018-2021».

En stor takk til Lars-Inge Haslie og Yngvild Munch-Olsen i Statens vegvesen, og politisk rådgiver i NMCU, Geir Strand, som etter sommerferien har jobbet intensivt med å få avtaledokumentet på plass

En takk bør også rettes til Vegdirektøren og hans stab, som endelig kunne godkjenne den oppgraderte versjonen. Handlingsplanen bygger på den forrige strategien, men har gjennomgått en endring i oppbygging med nye og bedre oppfølgingstiltak. Handlingsplanen sendes nå til trykk.