Denne rapporten er en evaluering av de pedagogiske intensjonene i læreplan for klasse A (motorsykkel). Prosjektet er et oppdrag fra Statens vegvesen til Høgskolen i Nord-Trøndelag og Trøndelag Forskning- og Utvikling.

Analyser og funn som presenteres i rapporten er basert på en dokumentstudie av æreplanen, observasjon av undervisning (i klasserom, på bane og på vei), intervju med faglig ledere og trafikklærere og spørreskjema til trafikklærere og elever.