Av de 53 som omkom, var det 43 menn og 10 kvinner. De fleste var i alderen 25-44 år eller eldre. Ulykkene som tok flest liv var møteulykker og utforkjøringer. Alle fylkene har hatt en eller flere trafikkulykker i første halvår. Ulykkene er spredt og det er ingen spesielle strekninger som utpeker seg, men de som blir drept er eldre enn tidligere.

– Vi har lenge snakket om «eldrebølgen» i trafikken. De stadig flere og mer aktive pensjonistene er også aktive i trafikken. Men jo eldre vi blir, jo mindre tåler kroppene våre. Dette kan gi utslag på ulykkesstatistikken. På samme tid er de unge blitt mindre aktive enn før og mange unge venter lenge før de tar førerkort, sier Guro Ranes i Statens vegvesen.

Mens antallet ulykker med personbil går ned, er tendensen den motsatte blant motorsyklistene. Fra april til juni i år var det 12 motorsyklister som omkom i trafikken, to flere enn i samme periode i fjor.

Guro Ranes leder Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet
Guro Ranes leder Trafikksikkerhetsseksjonen i Vegdirektoratet

– Motorsyklistene har dessverre ikke hatt den samme positive utviklingen som resten av trafikantene. De sitter utsatt til, og har derfor mye høyere risiko for å bli skadd når ulykken først er ute. Når noe går galt, går det ofte veldig galt, sier Ranes.

Når vi ser nærmere på hver enkelt av de 11 ulykkene var 5 forårsaket av at MC-føreren gjorde en feil som førte til utforkjøring eller kollisjon. I én ulykke kan et dypt hull i veien ha ført til at føreren stivnet og kom over i motsatt kjørefelt. I 4 ulykker døde 5 motorsyklister i kollisjoner med biler, der ulykkesårsaken var en vurderingsfeil hos bilførerne. 2 av de 12 omkomne motorsyklistene var utenlandske statsborgere.

Selv om det har vært forholdsvis mange dødsulykker på MC i årets første seks måneder må vi vente til MC-sesongen er over før vi kan gjøre en vurdering av ulykkesutviklingen. For ordens skyld minner vi om at Statens vegvesen laget en egen strategi for å bedre trafikksikkerheten for motorsyklister. Dette er gjort i samarbeid med NMCU. MC-strategien finner du her.