Færre trafikkstasjoner

Prosjektleder Lars Sverdrup Johansen og direktør Bodil Rønning Dreyer ønsker innspill til ny reform.

Statens vegvesen har fått i oppgave av Samferdselsdepartementet å utarbeide en ny modell for tjenesteleveranse.

Arbeidet med å lage en ny struktur for SVVs avdeling Trafikk og kjøretøy er allerede i gang. Avdelingen skal være helt ferdig i 2024, men allerede fra 2020 vil publikum merke endringer i tjenestetilbudet.

– Vi har levert de samme tjenestene i 40 år og tiden er moden for en reform. Regjeringen har utfordret oss, og vi må redusere kostnadene for våre tjenester. De største besparelsene er lønn og husleie, hvilket vil si at det vil bli færre folk og færre tjenestesteder, sier direktør Bodil Rønning Dreyer.

Statens vegvesen leverer i dag tjenester på 82 steder i landet og det finnes 70 trafikkstasjoner rundt om. Dreyer og prosjektleder Lars Sverdrup Johansen har stor tro på at mange av tjenestene som leveres i dag kan digitaliseres og tilbys på nett eller mobil.

– Vi er på en måte i gang allerede. Den siste tiden er flere tjenester digitalisert. Du kan allerede nå omregistrere kjøretøy digitalt, sier Sverdrup Johansen.

Fram til 10. mai vil SVV samle inn tips og jobbe med å finne nye løsninger de kan presentere for Samferdselsdepartementet. I denne perioden vil SVV invitere berørte organisasjoner til involveringsmøter. Arbeidet med å lage ny struktur starter i 2020 og skal være ferdig i 2024.

NMCU vil følge denne prosessen og delta på involveringsmøtene.