Fartsdempende tiltak

Fart anses som en av de vanligste årsakene til ulykker, særlig i tettbygde strøk eller på mindre veier utenfor tett-bebyggelse. Skilting av fartsgrenser er ofte ikke nok til å holde farten nede, og kontroll og overvåking er enten ikke alltid mulig eller for kostbart.

Derfor benyttes ofte såkalte fartsdempende tiltak. Disse kan være optiske (markeringer i veibanen), horisontale (innsnevringer, sideforskyvninger) eller vertikale (humper, rumlefelt). Fartsdempende tiltak benyttes bare på veier med fartsgrense 40 km/t eller lavere.

Noen fartsdempende tiltak kan være farlig for motorsyklister, så hvordan kan fartsdempende tiltak gjøres trygge?

• Fartsdempende tiltak må alltid gjennomføres i tråd med nasjonale retningslinjer, og ta hensyn til fartsgrensen på stedet.
• Fartsdempende tiltak må plasseres og varsles korrekt, slik at de blir synlige for brukerne av veien under alle forhold.
• Fartsdempende tiltak må aldri plasseres i eller nær en sving.
• Humper og puter må lages av et materiale som sikrer veigrepet under alle forhold.
• Høyden og stigningen på vertikale fartsdempende tiltak må ikke være større enn absolutt nødvendig.
• Vertikale fartsdempende tiltak må ikke skrå ned lateralt (dvs. i sideveis i forhold til kjøreretningen) da dette kan føre til tap av balanse for en motorsykkel.
• Håndbok V128 «Fartsdempende tiltak» må utvides til å omfatte motorsyklistenes særlige behov.

Les mer om fartsdempende tiltak i MC-politisk plattform.

MC-politisk plattform