Felles glede og nytte på tur

Å kjøre på tur sammen med andre er vanligvis en hyggelig og positiv opplevelse. Men ulykkesstatistikken forteller at det også skjer ulykker i forbindelser med denne aktiviteten, ulykker som kanskje er trigget av gruppepresset som kan følge med det å kjøre flere sammen. NMCU har skrevet om dette i Full kontroll-boka og vi serverer den teksten igjen her for å minne om problemstillingene, og gledene, ved å kjøre fellestur.

 

Det er sommer, det er sol og det er søndag og du skal ut på fellestur med venner. En i utgangspunktet hyggelig aktivitet som imidlertid fort kan bli et mareritt hvis man ikke tar hensyn til erfaringsnivået til dem som er med på turen. Å kjøre mange motorsykler i følge er moro, men det krever disiplin og aktsomhet. Vi har alle forskjellig kjørestiler og tempo. Det som er rolig og udramatisk for en erfaren motorsyklist kan virke farlig og stressende for en som er uerfaren og fersk.

Vær ærlig
Ved felleskjøring gjelder det å være ærlig om eget prestasjonsnivå. For mange ferske motorsyklister kan en fellestur sammen med erfarne motorsyklister bli en eneste lang aha-opplevelse, og virke som en katalysator for å lære seg å kjøre motorsykkel. Men det kan like fort vippe den andre veien hvis man tøyer egne grenser for langt.

De erfarne vil gjerne vite ditt erfaringsnivå før man legger av gårde. Men uansett hvor mange som er på tur sammen, er det bare du selv som er ansvarlig for din egen kjøring.

Husk at du selv må bestemme hvordan du ønsker å kjøre. Selv om vi kjører i følge er det ikke «følg lederen» som er regelen, for motorsyklisten foran deg kan gjøre feil. Det er også viktig å være tøff nok til å si ifra at dette går fort for meg. Eller spørre «er det bare meg, eller kjørte vi veldig fort i de siste svingene»?

Ferskinger misforstår
Det er ikke uvanlig at ferskinger tenker som så at «siden jeg ikke har så mye erfaring, er det vel greit å legge seg bakerst». Helt feil! Den som ligger bakerst må nemlig kjøre nesten dobbelt så fort som fortroppen på grunn av «trekkspilleffekten». Uerfarne skal kjøre så langt fram i kolonnen som mulig, helst rett bak ledersykkelen. Første- og sistemann i kolonnen skal være erfarne motorsyklister. De passer på at fartsnivået er riktig og at alle henger med.

På mange måter er det å kjøre på fellestur litt som når jagerflypiloter bedriver formasjonsflygning. Der hvor kjøreforholdene tillater det kjører man gjerne annenhver sykkel innerst og ytterst i et sikksakk-mønster i kjørefeltet (se illustrasjon). Man kan da ligge tettere, siden avstanden til sykkelen rett foran allikevel blir tilfredsstillende. På denne måten blir det vanskelig for biler å bryte inn i kolonnen, og man slipper unødige forbikjøringer.

Selv om man kan ligge tett så ikke kjør for tett opptil foranliggende, og ikke under noen omstendighet opp på siden av denne. Området på siden av sykkelen «eies» av denne og det kan fort bli behov for å skifte spor ved for eksempel passering av syklister og fotgjengere.

Hold sporet og plassen i feltet, unngå vingling fra side til side. Hold jevn fart og unngår rykkete kjøring. Avstand til sykkelen foran og bak kan kontrolleres ved at man skal kunne se hverandre i speilene. Bytter sykkelen foran deg spor i kolonnen, bytter du også spor.
På svingete vei, og hvor forholdene ellers tilsier det, kjører du med individuelt sporvalg og god avstand til foranliggende.

Plass og speil
Når du kjører forbi, så husk at det kommer noen bak deg. Kjør raskt forbi og slakk ikke av med en gang du har passert, men gjør plass til dem som kommer etter deg. Ikke kjør forbi med «røsk og riv», men kjør jevnt og beregn gode marginer. Det kan hende at føreren bak stoler på din vurdering og henger seg på.


Bruk speilene aktivt. Ser du at sykkelen bak sakker akterut, så hold igjen og lag en stor luke foran deg slik at syklene lenger frem har sjanse til å oppdage at noen henger etter. Pass på at sykkelen bak deg ser hvor kolonnen kjører når dere kommer til kryss. Si fra på forhånd dersom du av en eller annen grunn må forlate kolonnen underveis.

Det vil hende at kolonnen kommer til en særs svingete og morsom veistrekning. Noen av de erfarne motorsyklistene som ligger bakerst vil da ønske å kjøre forbi slik at de kan kjøre i et noe sportsligere tempo. Slipp dem frem, og fortsett i ditt eget tempo. Er du uerfaren så ikke prøv å henge på, de andre får heller vente på deg et stykke lenger fremme.