FEMA inngår samarbeid med The Connected Motorcycle Consortium

The Connected Motorcycle Consortium (CMC) er et samarbeid mellom BMW, Honda, KTM og Yamaha med det formål å utvikle nye applikasjoner og standarder for at motorsykler skal kunne kommunisere med andre kjøretøy og infrastruktur.

I tillegg til ovennevnte er det flere assosierte medlemmer, både andre motorsykkelprodusenter og øvrige relaterte. Målet er forbedret trafikksikkerhet for motorsyklister.

Dolf Willigers, som er FEMA’s generalsekretær, signerte i dag en avtale om samarbeid med The Connected Motorcycle Consortium (CMC).

– Som beslutningspåvirker for motorsyklistenes interesser er trafikksikkerhet for alle motorsyklister og andre trafikanter på motoriserte to-hjuls kjøretøy høyt på vår agenda. Derfor er jeg glad for at vi inngår samarbeid med CMC som en støttespiller. Vi har allerede støttet deres arbeid med informasjon og har nå formalisert dette. Derfor er det med stor glede at jeg signerte kontrakten i dag tidlig og ser frem til fremtidig samarbeid.

FEMA («Federation of European Motorcyclists’ Associations) er den europeiske «paraplyen» over gatemotorsyklistenes nasjonale interesseorganisasjoner. NMCU er medlem i FEMA og gjennom dette medlemskapet jobber NMCU aktivt inn mot EU – og som medlem i NMCU er de norske motorsyklistene med på å påvirke FEMA og EU.

Les hele saken her