FEMA vinner fram i A2-saken!

Sammen med våre europeiske kolleger i FEMA har NMCU støttet opp om kravet til endringer i førerkortdirektivet.  1.november vant vi en viktig del-seier. Da ble nemlig kravene til «oppkjøringssykkel» for A2-lappen senket fra «minst 395 ccm» til «minst 250 ccm».

Det betyr at A2-kandidater nå kan få både opplæring og førerprøve på ekte A2-sykler, ikke bare tyngre sykler som er nedtrimmet for å komme under effektgrensen på 48 hk. Det høres kan hende ikke ut som noen stor sak, men det gamle regelverket tvang kandidatene til å kjøre rundt på helt andre sykler enn de ønsket å skaffe seg når lappen var vel i hende. Vi vet også at mange nye førere setter pris både på den lavere setehøyden og den lavere vekten som disse +/- 300-kubikkerne gjerne har.

Vi noterer at våre argumenter har nådd fram, og har fått bekreftet at endringen også innføres i Norge pr 1.november.

I tillegg til kubikk-saken har FEMA også argumentert for at selve førerprøven (og dermed opplæringen) må fokusere på å lære folk å kjøre MC, ikke bare lære dem å bestå en førerprøve.  Dagens førerprøver inneholder elementer med liten eller ingen trafikksikkerhets-effekt (f eks å trille sykkelen rundt på en parkeringsplass), og disse mener FEMA bør erstattes av øvelser som betyr noe ute på landevegen. Dette arbeidet fortsetter selvsagt med uforminsket styrke.