Fikk med «importrabatt» også for MC

Selv etter at Frp tidligere i år gikk ut av regjeringen, fikk de i revidert nasjonalbudsjett for 2020 gjennomslag for en avgiftsreduksjon ved import av bruktbiler. Men vent nå litt! Hvorfor skal ikke MC-entusiaster høste samme fordel som bilentusiaster?

Nedjusteringen av avgiftene har gått de fleste mediene hus forbi, og når de først blir omtalt, ja så glimrer motorsykkel med sitt fravær i omtalene.
NMCU tar sporenstreks kontakt med Morten Stordalen (Frp), som også sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen, og dessuten er en ihuga motorsyklist.
Imidlertid kom innspillet fra partifeller i finanskomiteen, så Stordalen hiver seg rundt for å finne ut hva som har skjedd – eller ikke skjedd.

Avgiftslettelse også for MC
Stordalen kan etter hvert meddele at bruktimporterte motorsykler nå vil bli inkludert i avgiftskuttet i engangsavgiften, akkurat på samme måte som bil.
– Takket være et godt samarbeid med NMCU fikk vi med også MC på denne avgiftslettelsen, på samme måte som sist, sier Stordalen fornøyd.
Med «samme måte som sist» refererer han til at engangsavgiften på brukte biler og motorsykler i fjor ble fjernet for kjøretøy som er 20 år og eldre.
Rent praktisk vil den nye reduksjonen av engangsavgiften slå inn når kjøretøyet er fem år, ved at avslaget øker fra 47 til 50 prosent. Den største avgiftsreduksjonen slår inn når kjøretøyet er ti år, for da blir fradraget av engangsavgiften økt fra 78 til 90 prosent. De neste ti år øker fradraget med én prosent for hvert år fram til engangsavgiften er utradert når kjøretøyet er 20 år.

Vil ha avgift etter utslipp
– Det er jo gledelig for alle MC-entusiaster at tohjulinger også ble med. Norge har høy andel av entusiaster med lidenskap for kjøretøy. Jeg tror nordmenn tar mer vare på dem enn det som er tilfelle i mange andre land, sier Stordalen.
Han gir uttrykk for stor forståelse for at NMCU er på hugget for å påse at også MC-folkets interesser blir ivaretatt på lik linje med bilentusiasters fordeler.
Den nye beregningen av engangsavgiften ved bruktimport trådte i kraft fra 1. juli i år.
Kutt i engangsavgiften ved bruktimport også for MC er vel og bra for dem dette angår.
Imidlertid er det fortsatt avgift på nye motorsykler de fleste kommer i befatning med. NMCU mener fortsatt at den nåværende kubikkavgiften er overmoden for å bli avviklet. Det ideelle er å beregne avgift på MC på lik linje med bil. I klartekst betyr det et miljøbasert system der en NOx-avgift avløser den foreldede kubikkavgiften.