Etter hektisk møtevirksomhet fikk NMCU Troms krets ny alternativ MC-parkering i Tromsø

På grunn av restaureringsarbeid ble MC-parkeringen ved Rødbanken fjernet. Etter omfattende arbeid med Tromsø parkering fikk NMCU Troms til slutt et tilbud om et alternativ på kaia nedenfor Rorbua.

På sensommeren kom nytt skilt på plass foran en slett og fin parkeringsplass som er godt egnet for motorsykler.

– Kretsen ser seg fornøyd med resultatet og vi har fått til et brukbart alternativ, men det er et skår i gleden. Parkeringen er bare midlertidig. På grunn av omlegging av kjøremønster i byen blir parkeringen fjernet neste år, sier kretsleder i Troms Mary-Ann H.Rikardsen som forsikrer at NMCU Troms skal følge denne saken videre.

NMCU forsøkte i denne prosessen å ta del i møter med Bydrift som mente at dette ikke var nødvendig så tidlig i prosessen. Rikardsen forteller at de derimot har hatt konstruktive samtaler med Tromsø parkering.