Fikk tilskudd til trafikksikkerhet

NMCU-kretsene i både Nordland og Oppland har fått offentlig tilskudd til trafikksikkerhet.

I Nordland ga Statens vegvesen (SVV) og Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) 16.000 kroner for å gjennomføre Trafikksikkerhetsdagen (TS-dagen) i Fauske. Det innvilgede beløpet er det samme som NMCU Nordland søkte om.
I tilsagnsbrevet kommenterer NFTU at TS-dagen i Fauske kan være utgangspunkt for lignende dager rundt om i Nordland.

I Oppland fikk NMCU innvilget 37.000 av en søknad om 40.000 kroner for å arrangere kjørekurs på Vålerbanen. Midlene er med på å finansiere leie av bane og instruktører, samt å la deltakere under 25 år være med gratis på kurset.