Fra NMF har vi mottatt informasjon vedrørende påmelding til FIM-Rally 2018 i Litauen.

Her finner du; Påmelding til Fim-Rally 2018
Man kan også sende påmeldingen som mail med vedlegg til nmf@nmfsport.no Mail må merkes FIM-rally 2018 i emnefeltet. Skannede dokumenter bør være i PDF-format. Det holder med ett eksemplar av hvert skjema, selv om det står skrevet to på skjemaene. Vi kopierer selv. Det er viktig at det brukes riktig mailadresse. Ikke send direkte til saksbehandler, da det kan være flere som jobber med samme sak.

Påmeldingen må være NMF i hende senest i løpet av tirsdag 3. april 2018. Da har de siste etternølere akkurat rukket å komme hjem fra påskeferie. Vi må behandle og kvalitetssikre alle dokumenter, og alt skal være FIM i hende innen 15. april.

Ved spørsmål, kontakt forbundskontoret på mail til nmf@nmfsport.no

Offisiell hjemmeside for arrangementet er http://fim-rally2018.com/