NMCU har blitt tildelt den svært ærefulle FIM Road Safety Award for 2017.

FIM er for motorsykkelsporten det FIS er for skiløperne og FIFA er for fotballen. NMCU fikk prisen i konkurranse med seks andre nominerte, og det er særlig arbeidet med Full Kontroll-filmen som trekkes fram av juryen.

I begrunnelsen for tildelingen heter det.”The NMCU team behind this have done such a great job and we see continued development of this via the videos you now do. The judges thought that the way you freely share this with the rest of the world is great.” 

Det er noen personer som spesielt må trekkes frem i denne sammenhengen og hedres for sin innsats. Uten disse hadde vi ikke fått noen bok, en film i ypperste kvalitet. Resten av historien kjenner vi. Boka er oversatt til mange språk, og til stor nytte for nye og gamle motorsyklister verden over.

Leif Klyve var hovedforfatter av den første Full Kontroll boka i 2001. Med seg i forfatterteamet hadde han Henry Enoksen og Gunnar Kubberød. Full Kontroll prosjektgruppa fra 2001 besto også av Dag Øby, Einar Jensen, Jan-Fredrik Møller, Hans Vestre, Claus Diseth, Morten Hansen, Svein Voldseth, Tor Edvardsen, Ole Robin Paulsen og Anna Andersson.

Jens Stumberg er gjennomgangsfigur i Full Kontroll-filmen og hadde med seg Geir Strand under filmingen. Morten Hansen, var leder for Full Kontroll prosjektet helt fra starten i 1999 til han gikk av med pensjon i oktober 2017. Han hadde også prosjektlederansvar for filmprosjektet.

NMCU vil også takke sine samarbeidspartnere If og Statens vegvesen for økonomisk støtte til filmprosjektet.

Juryens begrunnelse

Road Safety Award – Norsk Motorcykkel Union (NMCU) “Full Kontroll
Every year, millions of riders roam the roads worldwide. In order to help them to stay safe while enjoying the ride, the FIM Road Safety Award promotes initiatives or technology improving road traffic safety, particularly for powered two wheelers. Full Kontroll is a motorcycling rider training manual originally written for use in Norway.

Subsequently the NMCU decided to produce an English edition and share it freely with the whole motorcycling world. Over the years it has been further developed and today is distributed as an e-book rather than in the original hard copy form. The project is developing further with a new series of videos.

FIM experts consider this book to be one of the best training manuals ever written. It covers more than just machine control skills; the psychology of riding and driving is examined in detail so that riders can learn to be good partners in traffic with other road users. Motorcycling safety is one of the FIM’s strategic priorities, and 2017 Awardee NMCU’s Full Kontroll manual is a brilliant solution aimed at making the roads a little safer for motorcyclists.