Fjerner MC-oppkjøring 11 steder

Regjeringen fjerner i alt 11 steder for å avlegge førerprøve for MC. Mange berørte vil få lengre og dyrere reisevei for å få A-en i førerkortet. Dette er likevel mindre brutalt enn den opprinnelige «dødslista» over nedleggelser.

I det opprinnelige forslaget til nedleggelser, lå det an til at tilbud om MC-førerprøve skulle fjernes fra 54 til 28 steder. I høringssvar til Vegdirektoratet i fjor, argumenterte NMCU sterkt imot å halvere tilbudet for kommende motorsyklister.

Ikke forenelig
NMCU ga blant annet tilbakemelding om at en så omfattende reduksjon av muligheten til oppkjøring for MC ikke er forenlig med at Vegdirektoratet samtidig ville ha et noenlunde likt tilbud over hele landet. Videre ga vi uttrykk for at det er urimelig at kostnadene det offentlige sparer på å legge ned tjenestetilbud skal veltes over på brukerne.
Selv om NMCU ikke på noen måte gir tilslutning til at tilbudet om oppkjøring blir redusert med 11 steder, kan vi anta at innspillet vårt likevel har bidratt til å opprettholde tilbudet flere steder i landet.

I en pressemelding fra Samferdselsdepartementet, legger samferdselsminister Knut Arild Hareide vekt på at mange tjenester ved trafikkstasjoner nå kan gjøres via nettet.
Det faktum at praktiske førerprøver vanskelig lar seg gjøre digitalt, tar ikke ministeren tak i.

Her er oversikt over trafikkstasjoner der førerprøve for MC blir lagt ned. (nærmeste tjenestested i parentes).

  • Lillehammer (Gjøvik)
  • Kongsberg (Notodden/Drammen)
  • Voss (Bergen)
  • Nordfjordeid (Førde/Ålesund)
  • Østa/Volda (Ålesund)
  • Molde (Kristiansund)
  • Orkdal (Trondheim)
  • Brekstad (Trondheim)
  • Bodø (Fauske)
  • Vadsø (Kirkenes)