Hensikten med dette rundskrivet er å gi trafikantene ensartet og mer trafikksikre forhold etter utbedringsarbeider, slik som f.eks. for sprekketetting og lapping av slaghull.

Denne type utbedringer medfører at det blir overskudd av løs grus etter arbeidene. Dette kan forårsake problemer, spesielt for motorsyklister.

 

I et notat fra Statens vegvesen heter det hensikten med endringene er å gi trafikantene ensartet og mer trafikksikre forhold etter utbedringsarbeider, slik som for eksempel sprekktetting og lapping av slaghull. Denne type utbedringer medfører at det blir overskudd av løs grus etter arbeidene. Dette kan forårsake problemer, spesielt for motorsyklister. I notatet er det beskrevet tidsfrist for når denne løse grusen skal være fjernet. Det finnes flere måter å utføre slike arbeider på, f.eks. ved bruk av såkalt “snabelbil”.

Metodene blir ikke beskrevet i notatet, men Statens vegvesen krever at resultatet på vegen skal være uavhengig av hvilken utførelsesmetode entreprenøren velger. Det har vært praktisert noe ulike tidsfrister for ferdigstillelse av slike arbeider. Et større forsøksprosjekt i Sverige har vist at grusen festner seg raskt, men er noe temperaturavhengig. På denne bakgrunn stiller Statens vegvesen følgende krav:

1. Ved tetting av sprekker og reparasjon av slaghull skal løs grus fjernes senest 24 timer etter tiltak

2. Maksimum 5 km strekning kan utbedres før fjerning av overskuddsgrus blir gjort

Veiarbeid om etterlater løs grus skal nå skiltes på denne måten. Etter 24 timer skal overskuddsgrus være feid vekk.

3. Strekningen skal skiltes som vist til høyre, med skiltene 112 Steinsprut, 804 Utstrekning og 807.7 Motorsykkel og moped, alle med gulgrønn bunnfarge

NMCU er svært glad for at Statens vegvesen har lyttet til innspillene våre etter Gjerdrum-ulykken og endret sine rutiner. Vi er helt sikre på at motorsyklister som ser den nye skiltkombinasjonen vil reagere med å sette ned farten og øke oppmerksomheten. Vi er også helt sikre på at motorsyklistene vil være svært takknemlige over å få denne beskjeden, så man slipper å kjøre uforberedt inn på en strekning med løs grus. Neste forbedringspunkt vi må gå løs på er den manglende trafikksikkerhetskompetansen hos entreprenørene som har drifts- og vedlikeholdskontrakter med Statens vegvesen. Entreprenørene er rett og slett nødt til å ta inn over seg at en trafikkert vei ikke kan sees på som en vanlig ”byggeplass” …