38 har omkommet på norske veier i juni og juli. Dette er 14 flere enn i de to samme månedene i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige tall når to av årets tre sommermåneder er unnagjort.

– Dette er nedslående. Vi har ingen umiddelbar forklaring, sier Vibeke Grimstad i Vegvesenet. Statens vegvesen registrerer en tilsvarende tendens når det gjelder hele 2016 så langt i år: 85 mennesker har mistet livet årets sju første måneder mot 63 i samme tid i fjor – en økning på 22.

Heldigvis er utviklingen for MC annerledes. I årets første 7 måneder har 13 motorsyklister omkommet – 3 færre enn på samme tidspunkt i fjor. Det er imidlertid viktig å understreke at status ikke kan gjøres opp før året er omme og vi kjenner hele ulykkesbildet.

– Møteulykker og utforkjøringer utgjør størsteparten av ulykkene. Uoppmerksomhet er medvirkende årsak i ca. en tredjedel av trafikkulykkene og vi må anta at dette også gjelder i sommertrafikken, forteller Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

– Trøtte og ukonsentrerte førere er livsfarlige selv om de holder fartsgrensen. I tillegg ser vi at menn i aldersgruppene 18-24 samt 45-64 utmerker seg særlig negativt. Risikoen avtar vanligvis med økende alder, men mange i denne gruppen oppfører seg ikke alltid like voksent bak rattet, mener. Mange førere skaper farlige situasjoner fordi de er uoppmerksomme og mulititasker bak rattet. Som sjåfør har du hele tiden ansvaret for deg selv og andre. Teksting og surfing hører ikke hjemme bak rattet. Distraksjon er en viktig medvirkende faktor til flere alvorlige ulykker som møteulykker, utforkjøringer, kryss- og sykkelulykker, sier Johansen.

Av sommerens 37 dødsulykker er Rogaland (6) og Buskerud (5) hardest rammet. Vestfold og de to Trøndelag-fylkene har ikke hatt en eneste dødsulykke i juni og juli.