Flytting

NMCU-kontoret har de siste ukene sortert og pakket ned kontorlokalene i Moss. Denne uken skal flyttelasset lastes og kjøres til Ullevål, hvor det skal losses og plasseres i våre nye lokaler. Etter det gjenstår det noe klargjøring av de gamle lokalene for overlevering til utleier.

Tidligere Daglig leder Bjørn Magnussen, som ved utgangen av juni går over i pensjonistenes rekker, sier at det både er vemodig og spennende.

– Det er vemodig å flytte ut av lokalene som jeg har jobbet i og driftet i så mange år – og på toppen vite at det er kort tid til jeg også skal legge arbeidslivet bak meg og nyte mitt otium. Jeg synes likevel det er spennende å installere NMCU på ny lokasjon og er glad for at jeg får blitt med på det.

Og han legger til:
– Som følge av flyttingen har det vært nødvendig å snu noen steiner, simpelthen fordi det nye kontoret fordrer andre løsninger. Dette er en viktig del av moderniseringen av NMCU. Om man er litt poetisk anlagt kan man si at jeg overleverer et mer moderne NMCU til de som skal utvikle organisasjonen videre.

Daglig leder Bård Vikestad, sier at flytteprosessen i seg selv har vært spennende og lærerik.

– Når man skal pakke ned og bestemme hva som skal bli med videre, hva som skal arkiveres for senere bruk og hva man kan kvitte seg med, får man jo innblikk i mye historie. Noe var kjent for meg fra før men det er også mye som var ukjent. Bilder og annet “stæsj” har alle sin historie og Bjørn har vært en aktiv historieforteller. Jeg mistenker dog at han har “lagt på litt” her og der……….

Både Bjørn og Bård har hendene fulle med flytteprosjektet denne uken, så det kan være noe lengre responstid på henvendelser enn vanlig.