Fokus på sideterreng og underskinner for MC-førere

Statens vegvesen (SVV) og NMCU Vest-Agder har nylig saumfart to veistrekninger som er hyppig brukt av motorsyklister. Å montere underskinner og å sikre sideterreng i kurver gjør underverker for MC-sikkerhet.

I år var det FV 460 mellom Vigeland og Lindesnes fyr, samt FV 410 OG 472 fra Spangereid til Rosfjord, som ble gjennomkjørt med argusøyne.
Tur-retur er disse strekningene med innbydende MC-veier cirka 80 kilometer, der svingene bukter seg gjennom landskapet.
På denne veibefaringen stilte NMCU Vest-Agder krets med kretsleder Vidar Schibstad og fylkessekretær Odd Terje Døvik. SVV stilte opp med tre fagpersoner, hvorav to med MC. Dessverre måtte representanter fra veieieren (Agder fylkeskommune) melde forfall på grunn av sykdom.

Vil hindre MC-ulykker

– Vi har fokus på ting som fra motorsyklisters synspunkt kan forårsake MC-ulykker, så som kvaliteten på veidekke, grus i veibanen, siktlinjer, manglende underskinner i utsatte svinger, skilting og ellers en generell kritisk holdning til alt som kan føre til en MC-ulykke, sier kretsleder Schibstad.
Han forteller at det de måtte komme over i løpet av befaringen blir lagt inn i en app hos SVV. Supplert med kommentarer og bilder som blir lagt inn i appen, blir det i ettertid utarbeidet en rapport som blir sendt til eieren av veien. I dette tilfellet er det Agder fylkeskommune.
– På disse befaringene blir sikkerheten ivaretatt ved at det bakerst i kolonnen, og ved alle stans, befinner seg en bil fra Vegvesenet. Bilen er utstyrt med oransje varsellys, og alle i følget er iført refleksvester. Vi stopper cirka hver andre kilometer for å diskutere veistykket vi har kjørt. Da er det viktig å følge rutinene til trafikksikkerhet, og da spesielt på smale veier som vi kjørte på denne gangen, sier Schibstad.

Underskinner og sideterreng

Etter at denne veibefaringen er vel over, kan kretslederen melde at det heldigvis var fint lite å utsette på disse strekningene.
Men selv om forholdene for tohjulinger jevnt over var bra, har «inspektørene» anmerket at det med fordel kan monteres underskinner enkelte steder, samt å rydde opp for å bedre sikten gjennom enkelte kurver.

Tekst: Frode Asphaug-Moe, NMCU
Foto: Vidar Schibstad, leder i NMCU Vest-Agder krets