I regjeringserklæringen fra Jeløya ble det slått fast at MC skulle være et miljøvennlig transportalternativ. Forslag til statsbudsjett 2019 bærer på ingen måte preg av uttalelsen i erklæringen.

NMCU har i forkant av budsjettet fremmet forslag om en endring i engangsavgiften, hvor vi blant annet hadde et ønske om å fjerne kubikkavgiften. Denne har ikke lenger noen funksjon da kubikk ikke nødvendigvis gir utslag på utslipp. NMCUs forslag gikk på å videreføre endringen som er gjort på bil. En slik endring innebærer at kun målinger av CO2 og NOx skal ligge til grunn for beregning av engangsavgiften.

Hvis budsjettet går gjennom uten NMCUs foreslåtte endringer vil for eksempel en Honda CRF 1000 bli litt billigere, mens mindre mer miljøvennlige sykler som Honda CB 500 og Piaggio Vespa 300 blir noe dyrere.

Trafikkforsikringsavgiften

Den tidligere årsavgiften kreves nå inn av forsikringsselskapene og har fått nytt navn. Også i denne saken har NMCU jobbet over tid med mottoet: “to hjul halv avgift”. Dette fikk vi til i 2003, og siden den tid har NMCU lobbet for at denne avgiften bør være halvert sammenliknet med bil.

De siste årene har differansen krympet og er ikke lenger halvert, sammenliknet med bil. I budsjettforslaget for 2019 ønsker den sittende regjeringen å øke trafikkforsikringsavgiften for MC med 29 kroner, hvilket på ingen måte gjenspeiler uttalelsen i regjeringserklæringen.

Veien videre

Forslag til statsbudsjett 2019 er på ingen måte vedtatt, og det blir spesielt spennende å se i hvilken grad Krf vil støtte dette forslaget. En ting er sikkert. NMCU kan på ingen måte godta dette forslaget. Vi vil vite hvorfor vårt forslag ikke ble tatt til følge. Vi trapper opp vår lobbyvirksomhet og ønsker flere svar, spesielt fra Frp og Høyre.