NMCU har fått en henvendelse fra samferdselsmyndighetene der man gjør oppmerksom på at oppsittere til Tyrigrava har klaget over støynivået på tirsdags- og onsdagskveldene. Om ikke støynivået nokså umiddelbart reduseres vil kommunale myndigheter være nødt til å ta affære.

Heldigvis var samferdselsmyndighetene greie nok til å kontakte oss brukere først. På den måten har vi fått en mulighet til selv å gjøre noe med saken før dette utvikler seg til å bli ubehagelig situasjon der all innsatsen for å bevare Tyrigrava som samlingssted settes i spill.

Dette handler nok ikke i første rekke om ulovlige eksosanlegg, men om kjøreatferd. Selv udempede anlegg bråker ikke plagsom mye på lavt turtall. Det er når man river avgårde på høyt turtall, eller drar lange burnouts, med en sykkel eller en bil uten lyddemping at støynivået oppleves som plagsomt høyt for folk som ikke selv er «bensinhoder».

Kamp mot støyforurensning har høy prioritet om dagen. Derfor må vi antagelig være litt forsiktige med å svare på kritikken med utsagn av typen «loud pipes save lives». Det smarteste ville kanskje være om vi bestemte oss for å kjøre pent mellom Hjulet og Motorsenteret. Da ville velforeningen merke stor forskjell og bli mindre frustrert over støynivået. Vi vet at oppsitterne synes det er helt fint at motorfolket bruker Tyrigrava. Problemet er bare vi bråker litt for mye. Og det er ikke vi som har loven på vår side.

For ikke å risiker å miste Grava igjen er det nok lurt å gjøre noe med saken …