Ford vil hjelpe bilister til å oppdage MC-førere mellom køene

Ford Global Technologies LLC har søkt om patent på et system som oppdager motorsyklister når de kjører mellom køer.

Kameraene og sensorene er rettet bakover og skal registrere motorsykler som er i ferd med å passere mellom bilkøene.

Å kjøre mellom bilkøer er ikke risikofritt, men praktisk. Risikabelt i den forstand at en uoppmerksom bilfører raskt kan åpne en dør eller bytte fil når han eller hun finner det for godt. Denne problematikken ønsker bilkonsernet Ford nå å gjøre noe med.

Teknikken skal hjelpe bilførere å kunne oppdage motorsyklister som kommer inn i bilførerens dødvinkel med kameraer og sensorer som er rettet bakover. Systemet skal varsle eller ta over kontrollen av kjøretøyet dersom sensorene oppdager noe som nærmer seg filmarkeringen.

Å manøvrere seg mellom biler som står/kjører i kø i samme retning er litt i gråsonen av hva som er lovlig. Dette krever god kjøreteknikk og høy grad av oppmerksomhet.

Patentsøknaden ble publisert 24 mai 2018 og du kan lese mer på denne linken.