Oslo kommune annonserte som kjent i januar 2017 at Oslo sentrum skulle bli parkeringsfritt på gateplan fra 1. juni 2017. Nå blir det foreløpig ikke helt slik. Følgende områder er pekt ut som pilotområder og nå i første runde blir parkeringsfrie.

– Deler av Øvre og Nedre Slottsgate
– Fridtjof Nansens plass, Roald Amundsens gate og Kjeld Stubs gate
– Møllergata sør
– Kongens gate sør og Kongens gate nord
– Tordenskiolds gate og Rosenkrantz gate
En opptrappingsplan frem mot 2019 forteller en helt parkeringsfri sone innenfor Ring 1. Parkeringshusene er unntatt og vil bestå slik de er i dag.

NMCU

NMCU har jobbet hektisk i hele vinter/vår med Oslo kommune, politikere og parkeringsselskapene for å lande NMCUs forslag til hvordan løse bortfallet av 107 MC-parkeringsplasser. Vår opplevelse er at «alle» skal se på saken, men ingen gjør noe. Bymiljøetaten og politikere har per 16. mai ikke kunne gi NMCU konkrete svar. NMCU skulle gjerne presentert løsninger for våre medlemmer, men politikere og kommunebyråkratene sitter tilsynelatende helt stille.

Oslo kommune

Hele ansvaret for situasjonen ligger nå hos Oslo kommune med Byrådet og Bymiljøetaten. NMCU opplever Oslo som en by uten plan og retning innen samferdsel. Uforutsigbarheten er total. Men, vi har absolutt ikke gitt opp og presser videre på de vi er i dialog med. Vi skal kjempe til vi enten får gjennomslag for våre forslag – eller et, «NEI, beklager kan vi ikke hjelpe dere», som myndighetene selv må ta ansvar for!
Parkeringsselskapene vil på sin side heller ikke endre sin policy og tilrettelegge ytterligere for MC. Dermed vil det fortsatt være slik det er i dag. Kommunen på sin side har ingen påvirkning på de private parkeringsselskapenes forretningsdrift og policy. Vi holder dere løpende orientert. Stay tuned!