Forenklet avregistrering på nett?

1.januar 2018 ble det innført en trafikkforsikringsavgift som erstattet den gamle årsavgiften. Innkrevingen av denne ble lagt til forsikringsselskapene.

Flere MC-eiere valgte da å avregistrere sykkelen for å spare trafikkforsikringsavgift i de månedene den ikke er på veien. Dette medfører ekstra arbeide både for trafikkstasjonen, forsikringsselskapene og motorsyklistene, noe som kunne vært unngått ved å innføre «svenskemetoden» der man kan avregistrere kjøretøy på nett uten å levere skilter.

NMCU sendte derfor en henvendelse til Samferdselsdepartementet med spørsmål om en  ordning lik den svenske også kunne innføres i Norge.
Samferdselsdepartementet svarte da at et slikt tiltak var under vurdering av Statens vegvesen, men at det var for tidlig å si noe om når dette eventuelt kunne komme på plass.

NMCU finner denne saken meget interessant, og har derfor fulgt den opp både i 2018 og 2019. I november 2019 fikk vi følgende oppdatering fra Statens vegvesen;
– For å kunne innføre en slik ordning må vi få på plass både lov- og forskriftsendring, som berører flere offentlige aktører. I tillegg må vi utvikle system-støtte. På bakgrunn av dette antas det at en ordning tidligst kan være på plass i begynnelsen av 2021, forutsatt støtte for innføring av en slik ordning.

Da vi nå skriver 2020, og «begynnelsen av 2021» nærmer seg, har vi igjen kontaktet Vegvesenet og etterlyst en fremdriftsplan.
Seksjonssjef Heidi Øwre i SVV har gitt oss følgende svar;
– Utredningen er godt i gang, men siden det berører flere departement og private og offentlige aktører, må flere avklaringer på plass før vi får sendt ut forslag til lov- og forskriftsendringer på høring. I tillegg vil det kreve en del systemendringer, som også er en del av utredningen.
– Per nå antas det at en eventuell ordning først er på plass i 2022/2023, forutsatt at det er støtte for en slik ordning. Det har vært en forsinkelse sett hen til omorganisering av Statens vegvesen og andre utviklingsoppgaver, som Autosys-prosjektet.

NMCU vil følge saken videre, og kommer i første omgang til å ta dette opp i neste dialogmøte med etaten.