Førerrett på lett motorsykkel for bilister

Stortinget skal nå behandle et representantforslag om rett til å kjøre lett motorsykkel (A1) dersom man har førerkort for bil.

Forslaget innebærer at alle som har førerkort for bil (klasse B) skal få lappen på lett motorsykkel (A1) hvis de gjennomfører et kurs i regi av trafikkskole med både teori og praktisk trening.

 – NMCU ser positivt på forslaget, gitt at opplæringen blir ivaretatt på en god måte. Tyskland innførte ordningen i fjor, og har så langt gode erfaringer. Antallet lett motorsykler på veiene har øket kraftig, uten noen tilsvarende økning i antall trafikkulykker. I Tyskland er kravet til å få «lett-lappen» på denne måten at man må ha hatt førerkort for bil i minst 5 år, og gjennomfører en opplæring som omfatter minst 8 timer teori og minimum 18 kjøretimer. Jeg ser ingen grunn til at det skulle være noe mindre hos oss. En MC er ikke en bil på to hjul, og man lærer ikke å kjøre MC av å kjøre bil – uansett hvor lenge man holder på, sier NMCU’s styreleder Odd Terje Døvik.

Han legger til: – Vi har tidligere framholdt at førerrett på lett motorsykkel (A1) normalt burde betinge avlagt og bestått førerprøve. Vi ser likevel at en opplæring på nivå med det man har i Tyskland, kombinert med den trafikale kunnskap og forståelse man selvsagt har fått etter fem år bak rattet, vil kunne ivareta trafikksikkerheten på en god måte. Når vi i tillegg vet at kapasiteten på førerprøve for motorsykkel generelt er veldig begrenset vil en slik ordning gjøre det enklere for flere å velge et mer miljøvennlig og mobilitetsvennlig kjøretøy enn bil til sine daglige gjøremål.

Les mer her