Lene Graarud fra Alf Graarud Motor AS i Sarpsborg er styreleder og en av initiativtakeren til Norsk MC-Forhandlerforening (NMCF). Hun forteller at flere forhandlere lenge hadde sett behovet for en forhandlerforening, og at man ble enige om å sjekke om det var grunnlag og interesse for en forhandlerforening for norske MC-forhandlere.

Initiativtakerne inviterte en liten gruppe forhandlere til en «ide-smie» på Gardermoen i mars måned og da var fort «begge hjulene» i gang, forteller Lene. Det var den samme gruppen forhandlere som finansierte etableringen av NMCF.

Hun fortsetter ivrig: – Det er utrolig mange saker vi kan jobbe med. Vi har de samme utfordringene og jeg tror at den nye forhandlerforeningen vil bli en nyttig samarbeidspartner både for NMCU og andre MC-organisasjoner, samt importører og myndigheter. Under samlingen på Gardermoen ble gruppen enige om å spørre Olaf Olstad om hjelp til etableringen av NMCF. Han er etter stiftelsen innleid som generalsekretær i NMCF. – Olaf har lang erfaring fra MC-bransjen innenfor alle ledd i verdikjeden og vil kunne gi den balansen og kompetansen vi trenger for god drift av foreningen, sier Lene Graarud. 

Jeg er ydmyk og takknemlig for at Norsk MC-forhandlerforening ønsker meg til denne funksjonen. Dette er en jobb jeg virkelig gleder meg til, sier Olaf Olstad.

– Jeg er ydmyk og takknemlig for at Norsk MC-forhandlerforening ønsker meg til denne funksjonen. Dette er en jobb jeg virkelig gleder meg til, sier Olaf Olstad. Han understreker at forhandleren er den kontakten norske motorsyklister har med MC bransjen og at det er avgjørende at dette samspillet fungerer optimalt. Kundene trenger gode og solide forhandlere og forhandlerne trenger lojale kunder. Det skaper en forbrukervennlighet og vil gi økt bruk av motoriserte to-hjulinger. – Det har skjedd en utrolig positiv utvikling når det gjelder kundebehandling og kommunikasjon med forbrukeren de siste årene. Forhandlerne har høy kompetanse innen sitt fag og de tar kundens sikkerhet og behov på alvor. Denne utviklingen må forsterkes, avslutter han.

Styreleder Lene Graarud og generalsekretær Olaf Olstad er glade og stolte over at Norge endelig har fått en forhandlerforening for MC-forhandlere.

Et nøkkelord i dette forholdet mellom forhandler og forbruker er faghandel. Forhandlerne må oppføre seg som profesjonell faghandlere, som tilbyr gode løsninger forbrukerne kan stole på, enten det gjelder innbytte, garanti, produktutvalg eller verkstedtider. Forbrukerne må på sin side også oppføre seg anstendig, og for eksempel ikke bruke fagforhandleren til å prøve kjøreutstyr, for så å si takk for god kundebehandling ved å kjøpe varen fra en utenlandsk nettbutikk.

NMCU er selvfølgelig først og fremst en forbrukerorganisasjonen. Men nettopp som forbrukerorganisasjon tar vi innover oss at det norske MC-markedet er knøttlite og sårbart og at samarbeid mellom forbruker, bransje og myndigheter er helt nødvendig for at hobbyen/livsstilen vår skal få best mulig betingelser. Avstandene i Norge er store og norske forbrukere har svært høye forventninger. NMCU tror det er i motorsyklistenes interesse at nettverket av MC-faghandlerne ikke bare består, men profesjonaliseres, slik at vi som kunder kan stole på dem. Nettopp slik Norsk MC-Forhandlerforening sier de har til hensikt.

Den nye forhandlerforeningen representerer 90% av MC-forhandlerne. Det gjør foreningen troverdig. Når NMCF samtidig sier at jobb nr. 1 er å ha fokus på sluttbrukeren, og at de ønsker å ha et konstruktivt samarbeid med importørforeningen MCF, har NMCU ingen betenkeligheter med å ønske forhandlerforeningen hjertelig velkommen. Vi ser fram til samarbeid om konkrete prosjekter som kommer begge parter til gode.