Frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker

Statens vegvesen er ute med en høring vedr. forslag om å innføre frivillig avregistrering uten innlevering av kjennemerker, i Norge.

NMCU har etterspurt en ordning hvor man frivillig kan avregistrere kjøretøy uten å måtte levere kjennemerker. Saken har stor relevans for motorsyklister. Vi fremmet spørsmålet både i 2018 og 2019, og i november 2019 fikk vi følgende oppdatering fra Statens vegvesen:
For å kunne innføre en slik ordning må vi få på plass både lov- og forskriftsendring, som berører flere offentlige aktører. I tillegg må vi utvikle system-støtte. På bakgrunn av dette antas det at en ordning tidligst kan være på plass i begynnelsen av 2021, forutsatt støtte for innføring av en slik ordning.
NMCU er tilfreds med at saken nå er ute på høring og støtter forslaget i vårt høringssvar. Dette er en ordning man en tid har hatt i Sverige og Finland med gode erfaringer, og vi ser ingen grunn til ikke å kunne innføre dette i Norge også.

Rent praktisk foreslår Statens vegvesen i høringen at det legges opp til en digital løsning hvor eier logger seg på og ganske enkelt av- og på-registrerer egne kjøretøy. De som er “ikke-digitale” får samme mulighet til å avregistrere, men det blir i så fall med oppmøte på trafikkstasjon pga. legitimasjonsplikten. I høringen foreslås det å sette en grense for hyppighet på avregistrering, men på-registrering er foreslått uten begrensning.

– Dette er en sak som er viktig for mange av våre medlemmer, sier Odd Terje Døvik, styreleder i NMCU. Og han legger til:
– Vi har allerede fått gjennomslag for prinsippet om at det kun skal betales trafikkforsikringsavgift når kjøretøyet er i bruk, dvs. når det er «påskiltet». Men for mange har det vært forbundet med stor ulempe og tidsbruk å levere inn og hente ut skiltet for å utnytte denne ordningen. Noen har lang avstand til trafikkstasjonen, noen ønsker å være avregistrert mer enn 6 måneder uten å måtte betale for nye kjennemerker hele tiden. Og etter at koronaen kom har mange til og med blitt nødt til å bestille time for å hente ut skiltet! Hvis dette forslaget går gjennom kan hele ordningen administreres hjemmefra. Det sparer alle involverte for tid og arbeid – og er dessuten hundre prosent smittesikkert!

I høringen kommer det frem at om ordningen blir innført, noe NMCU sterkt oppfordrer til, estimeres det innføring en gang i 2022.

Hele høringen kan leses her

Høringen