Full kontroll

Vi har nettopp fått inn et nytt opplag av boken «Full Kontroll». Deler av opplaget er distribuert til våre kretser, noen ordre fra trafikkskoler og andre er også sendt, men vi regner med å ha bøker på lager for rask levering utover våren.

«Full Kontroll» brukes av kjøreskoler, arrangører av førerutviklingskurs og andre som er opptatt av trafikksikkerhet, kjøreteknikk og trafikal kompetanse på MC.

Utdrag fra Full Kontroll: Ikke bare må vi MC-førere håndtere et krevende kjøretøy – uten et beskyttende karosseri rundt oss er vi så sårbare at vi langt på vei også må ta ansvar for andre trafikanters feilhandlinger. Derfor hevder NMCU at motorsyklister må være ”eliten blant sjåførene”. En forutsetning for å kjøre trygt er at man behersker presis kjøreteknikk. Man må kunne styre, bremse og akselerere – de tre manøvrene det er mulig å foreta med en motorsykkel. Dette er temaet i den første delen av denne boka. God kjøreteknikk alene er imidlertid ikke nok for å bli en trygg motorsyklist. Vi kan godt si at kjøreteknikken bare er et verktøy for å kunne gjennomføre de taktiske og operasjonelle valgene man hele tiden må gjøre ute på veien. Og for å kunne ta de rette avgjørelsene må man ha en grunnleggende forståelse for trafikk, noen gjennomtenkte strategier og god sjølinnsikt. Fra forsking vet vi at risikoen for å ta gale avgjørelser reduseres dramatisk når man får litt erfaring. I den andre delen av boka har vi har samlet det meste av det erfarne motorsyklister vet om vei, trafikk, motorsykler, påkledning og utstyr. Det er vanskelig å lese seg til erfaring, men det hjelper antagelig å få noen kvalifiserte råd med på veien. Selv om boka først og fremst er skrevet for ferske MC-førere i alle aldere, tror vi at også de erfarne kan ha nytte av å lese den – om ikke annet så for å kunne nikke gjenkjennende. Boka er skrevet av motorsyklister for motorsyklister.

Boken kan kjøpes i vår nettbutikk

NMCU-butikken

For kjøp av 20 eller flere bøker kan man kontakte sekretariatet

Kontakt oss

Boken kan også leses gratis på nett her

Full Kontroll

Ønsker du heller å se filmen?

Full Kontroll – The Movie