Full Kontroll – revidering

NMCU hadde tirsdag 21. september et møte vedr. revidering av boken “Full Kontroll”. Revideringen gjelder først og fremst den siste delen som også har har gått under tittelen “Godt Tenkt”. Det er bl.a. planlagt å legge inn et kapittel om gruskjøring.

Trafikksikkerhetskomiteen (TSK) ved leder Jens Stumberg holder i styreholkene ved dette arbeidet, men vi har også involvert Sveriges MotorCyclister/SMC. Med i møtet fra SMC var Maria Nordqvist, Staffan Nordin og Niklas Lundin.

Leder av TSK, Jens Stumberg, har vært involvert i “Full Kontroll” nesten fra starten av og gleder seg til å ta fatt på arbeidet.
– Det er spennende å revidere boken som faktisk begynner å bli noen år. Den delen som omfatter kjøreteknikk vil i all hovedsak være uforandret – de fysiske lover er som før. Delen som før gikk under navnet “Godt Tenkt” får imidlertid nytt stoff vedr. gruskjøring som jeg også er veldig interessert i. Nå vil hele TSK være involvert i dette arbeidet og det er veldig positivt at vi også får med oss kompetente representanter fra SMC.

Revidert Full Kontroll er planlagt å være klar til MC-messen i april 2022 hvor vi også markerer NMCU’s 50-årsjubileum.

I påvente av den reviderte kan dagens Full Kontroll leses her.

Full Kontroll