Samferdselsdepartementet vil se nærmere på hvordan hvordan det kan legges til rette for motorsykler som miljløvennlig transportalternativ.

Den nye samferdselsministeren Jon Georg Dale ønsker seg flere motorsykler i sentrum.

– Regjeringen vil legge til rette for motorsykkel som miljøvennlig transportalternativ, fordi motorsykler kan bidra til mindre kø, mindre lokal forurensing og mindre behov for parkeringsplasser. Jeg er godt fornøyd med at vi nå skal utrede dette, sier samferdselsminister Jon Georg Dale i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Til å utrede dette temaet har departementet engasjert konsulentfirmaet KPMG som er et av verdens største innen rådgivning- og konsulenttjenester.

Les også: Følger ikke regjeringserklæringen  Lover å bli bedre kjent med NMCU

Oppdraget innebærer å vurdere miljømessige konsekvenser ved å erstatte bilbruk med motorsykkel i det daglige. Prosjektet har en målsetting om kostnadseffektivitet og positiv innvirkning på miljøet. Oppdraget er satt i gang og skal være ferdig innen desember i år.

Bakgrunnen for oppdraget er at den politiske plattformen til regjeringen, Jeløya-erklæringen. Her framgår at regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som miljøvennlig transportalternativ.

Gjennom endringer i avgiftspolitikken mener regjeringen det nå er mer gunstig å kjøpe miljøvennlige motorsykler, blant annet ved at stykkavgiften og effektavgiften er fjernet. Ved å erstatte dette med en CO2-komponent mener regjeringen de hjelper MC-førere til å kjøpe nyere og mindre forurensende motorsykler.

I forslag til statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringen å holde på miljø-omleggingen av avgiften for motorsykler ved å øke CO2-komponenten.  NMCU har ikke fått gjennomslag for ønsket om å erstatte kubikk-avgiften med en NOx-avgift, men dette er en sak vi kommer til å arbeide videre med fram mot revidert budsjett neste sommer