Gladmelding fra MC-Forum Trøndelag

NMCUs fylkessekretær Liv Hermann melder om at gjennom et meget godt samarbeid i MC-Forum Trøndelag har det blitt bevilget TS-midler til ca 120 meter underskinne på Fylkesveg 17 i Steinkjer kommune noe som blir første underskinne på fylkesveg i Trøndelag.

Foto: Per Espen Knudsen-SVV

Ulykke
15.juli gikk et større kjøretøy av vegen, gjennom rekkverket og endte i sjøkanten i den skarpeste svingen i ved Hjellbotn i Beitstad. (heldigvis bare med materielle skader) Det resulterte i at en god del meter rekkverk må erstattes.

E-post til Statens vegvesen
Samme dag sendte fylkessekretær Liv en mail til Per Espen Knudsen, en av SVVs representanter i MC-Forum Trøndelag, og spurte om man kunne anbefale montering MC-vennlig underskinne når rekkverket i svingen skulle repareres.
Allerede dagen etter kom det svar at forespørsel var sendt til byggeleder og rekkverksansvarlig på driftskontrakten og ikke nok med det allerede 31. juli kom beskjeden at det var satt av TS-midler til tiltaket. I tillegg er muligheten stor for at arbeidet allerede er ferdigstilt i uke 34.

Tidligere har ikke underskinner vært på tapetet i forbindelse med vedlikehold og utbedringer av fylkesveger i Trøndelag, nå ser vi med glede en meget positiv utvikling som vi ser fram til å jobbe videre med i MC-Forum Trøndelag, sier Liv Hermann.