Her vil vi komme med en del gode råd og tips ved kjøp av motorsykkel. Mange drømmer om å kjøre motorsykkel eller kanskje allerede har planer om å kjøpe sin første sykkel, å da er det noen viktige saker man må tenke på.

Å finne motorsykkelen

I dag finnes det flere motorsykler på veiene i Norge enn på mange år, noe som også synes på bruktmarkedet. Alle mc-blader har mengder av annonser og på et stort antall ulike hjemmesider finner du et godt utvalg av brukte motorsykler. Din lokale forhandler har antagelig også mye å velge på. Eks.: finn.no (Aftenposten), TV2-tekst tv, MC-avisa, www.autoborsen.com

Til hvilket bruk

Før du starter den store jakten på sykkel, bør du ha tenkt gjennom hva du skal bruke sykkelen til. Er du den store touringkjøreren, eller skal du bare pendle til og fra jobb? Hva med sittestillingen, når du ned til bakken ? Denne problematikken bør du også ha tenkt gjennom.

Pris

Hva som er rett pris for en motorsykkel er vanskelig å si. Hos forhandlerne finner du egne sammenstillinger over modeller og priser. Bruktpriser finnes også i flere mc-blader. Det kan lønne seg å lese annonser, surfe på hjemmesider og ringe rundt til ulike forhandlere for å sammenligne priser. En privatkjøpt motorsykkel bør være noe rimeligere enn tilsvarende kjøpt hos forhandler.

Forsikring

Innen du bestemmer deg for hvilken modell du skal kjøpe er det smart å ringe rundt til ulike forsikringsselskap og sjekke hva motorsykkelen koster å forsikre. (Du har NMCU-rabatt hos if…) Bosted, mc-type og din alder er faktorer som har stor betydning for forsikringspremiens størrelse.

Kontroller

Når du har funnet den motorsykkelen du vil ha, er det klart for å kontrollere at alt er i funksjonsmessig stand. En måte å kontrollere på kan være å følge vår sjekkliste. Er du i tvil bør du ta med en “ekspert”.

Sjekkliste

• Bedøm utseendet og sjekk kilometertelleren.
• Kontroller serviceboken.
• Har motorsykkelen vært kollisjonsskadet? Kontroller eventuelle rammesveiser og hvordan de er utført.
• Stemmer rammenummer med vognkort?
• Sjekk for skjevheter i ramme.
• Sjekk styrelager, svinglager, støtdemperfeste, hjullager og kjede/drev. (Slark etc.)
• Fungerer nødstopp-knappen?

• Rett kjedestramming og uskadede drev? Om du drar kjedet bakover med fingrene skal det ikke glippe ut av bak-drevet.
• Fungerer støtdemperne?
• Kjennes bremsene faste? Se etter lekkasje og slitne vaiere.
• Kontroller også unormale riper eller hakk i skiver/tromler.
• Start motoren og lytt etter “unormal” lyd.
• En motor som går stille og jevnt på tomgang uten å “skrangle”, har det som regel bra.

Ved en eventuell prøvekjøring må selger og kjøper forsikre seg om at alle papirer er i orden

• Legitimasjon (Selger/Kjøper)
• Førerkort (Kjøper) • Forsikring
• Registrering (Prøveskilt)

Husk at tyveriforsikring ikke gjelder når selger sender “kjøper” på prøvetur alene. Under prøvekjøring tenk på

• Lytt etter ulyd i motoren.
• Fungerer clutch/gear som de skal?
• Fungerer instrumentene ?
• Hopper gearet ut ved motorbrems?
• Prøvebrems i ulike hastigheter!
• Når motoren er varm, kontroller att det ikke kommer blåfarget røyk ut av eksosrøret noe som betyr stort oljeforbruk og kanskje dyre reparasjoner. (Gjelder ikke totaktere.)
• Kontroller at det ikke lekker olje fra motor, gearkasse, framgaffel og støtdempere.
• Er sykkelen stabil? / Styret stødig ?

Å kjøpe motorsykkel

Tilhører motorsykkelen den som selger den? Hva med tidligere eier og eventuelle eierskapsforhold? Er sykkelen belånt? Er sykkelen registrert? Dette bør sjekkes ved Brønnøysund registret. Ved salg på kreditt (nedbetaling over tid), er det vanlig at partene avtaler et eierskapsforhold eller et “ta tilbake” forhold. Det innebærer at selger har rett til å ta tilbake motorsykkelen om avdrag og rentebetalinger ikke skjer som avtalt. Det er derfor viktig å sjekke at motorsykkelen ikke er belastet med restgjeld. Dersom betalinger gjenstår, på et eventuelt lån, finnes det en risiko for at du må levere tilbake sykkelen, ved misligholdelse, eller betale den på nytt.

En liten huskeliste ved kjøp

• Sjekk Brønnøysund-registret! (Automatisk tjeneste 75021777 *)
• Bruk en kjøpekontrakt som har en passus om heftelser. (Fåes hos NMCU).
• Kontroller eventuelt med motorsykkelens tidligere eiere om eventuelle heftelser.
• Lag en tilstandsrapport. (Fåes hos NMCU)
• Be selger om å få se legitimasjon.
• Be om å få se kvittering for betalt årsavgift.
• Fyll ut kontrakten nøye.
• Få med utstyr som inngår i kjøpet.
• Husk kvitteringer.
• NB! Skriv ikke under noe før det er bevist at eventuelle heftelser er fjernet. (Bekreftelse fra bank, finansieringsselskap eller Brønnøysund-registret)

Som kjøper har du et ansvar for å ta rede på hvem som eier det kjøretøyet du skal kjøpe. Man kan aldri fraskrive seg tidligere heftelser gjennom en avtale eller kjøpekontrakt!

NMCU har tilgjengelig kjøpekontrakt, tilstandsrapport og fremgangsmåte ved automatisk telefontjeneste ved Brønnøysund registret. Disse fåes ved å kontakte kontoret.

Melding til Statens vegvesen

Det originale vognkortet skal følge med ved kjøp. Meldingsdelen på dette skal være utfylt av begge parter. Vognkortets meldingsdel bør ikke overlates den nye eier ved salg, men selger bør selv sørge for å levere dette til en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. På denne måten kan selger sikre seg at eierskiftet blir registrert og dermed unngå at kjøretøyet fortsatt blir brukt i hans navn. Se baksiden av vognkortet for detaljer.

Forbrukerkjøpsloven

Den 1. juli fikk vi den nye “Forbrukerkjøpsloven” som regulerer kjøp hos forhandler (næringsdrivende). Loven vil gjelde alle varekjøp du gjør som privatperson etter 1. juli 2002, så lenge selger er yrkesselger. Loven gjelder også når du kjøper fra en privatperson som bruker en profesjonell mellommann, for eksempel ved kjøp av brukt motorsykkel i forretning (kommisjonssalg). I slike tilfeller kan du velge å rette eventuelle krav direkte mot mellommannen i stedet for selgeren, hvis du ikke fikk klar informasjon om at vedkommende bare var mellommann. Men, husk at den “gamle” Kjøpsloven gjelder fremdeles ved kjøp av varer fra privatperson. Sjekk www.lovdata.no eller ta kontakt med nærmeste forbrukerkontor.

Utdrag fra artikkel i MC-bladet nr. 4/02

Katta i sekken?

La oss si at du har kjøpt splitter ny motorsykkel – en skikkelig mandagsmodell, viser det seg. Hvordan kan den nye loven hjelpe deg, da? Loven sier at alle feil som oppstår de første seks månedene skal regnes som fabrikkfeil, hvis ikke selgeren beviser noe annet. Det vil si at selgeren har bevisbyrden for at feilen ikke skyldes han. Etter de første seks månedene har du som kjøper som hovedregel bevisbyrden. Vær oppmerksom på at det også da er nok at du påviser overfor selgeren at varen ikke er i samsvar med avtalen eller lovens krav. Selgeren har da en undersøkelsesplikt, det vil si en plikt til å undersøke årsaken til feilen. Finner ikke selgeren årsaken eller skyldes årsaken at varen har hatt for dårlig kvalitet, er det en mangel.

Mangel – hva er det?

Din nye motorsykkel har en motor – men den går ikke skikkelig. Det er en mangel. Ellers sier loven at du har krav på at varen har de egenskaper og den holdbarhet som selgeren har opplyst ved kjøpet, gjennom annonser, på plakater, på emballasjen o.l. Dersom dere ikke har avtalt noe spesielt, sier forbrukerkjøpsloven at du har krav på at varen har samme egenskaper og holdbarhet som tilsvarende ting, har samme egenskaper som en prøve eller modell du har sett på, har den kvalitet og de egenskaper som selgeren har opplyst direkte eller gjennom markedsføring, oppfyller offentlige sikkerhetskrav, er pakket forsvarlig, er fri for heftelser og følges av en forståelig bruksanvisning.

Mangel – hva da?

Du og forhandleren er enige om at sykkelen som ikke går skikkelig, har en mangel. Hva er da dine rettigheter? Hvis varen har en mangel, kan du kreve at selgeren gir deg en ny tilsvarende gjenstand (omlevering), eller at selgeren retter mangelen. Det er du som kan velge om du vil ha en ny vare eller om den skal repareres. Selgeren kan bare kreve å få reparere varen hvis det er umulig å fremskaffe en ny (for eksempel at varen ikke lenger produseres), eller at det vil medføre en urimelig kostnad å fremskaffe en ny. Dette betyr at varer som er kostbare og som faller mye i verdi ikke kan kreves omlevert (for eksempel en tre år gammel motorsykkel). Masseproduserte varer som finnes på lager vil det som regel være kurant å kreve omlevert (for eksempel hjelmer, klær osv.). Uavhengig av om selgeren skaffer en ny vare eller retter mangelen kan du kreve at dette gjøres uten kostnad, det vil si at du får dekket alle omkostningene du har hatt for å få mangelen utbedret.

Hva er en feil?

Enhver feil ved en vare er ikke en mangel etter forbrukerkjøpsloven. Feil man må regne med som følge av slitasje, eller feil som følge av uforsvarlig eller unormalt stor bruk er ikke en mangel. Finner selgeren at dette er årsaken til feilen, må du selv betale reparasjonen. NB! Selgeren kan bare ta betalt for reparasjon eller undersøkelse dersom det er avtalt på forhånd og feilen skyldes deg.

Selges “som den er”

Merk deg at når du kjøper brukte ting, kan selgeren ofte selge tingen “som den er”, “som den står”, “som forevist”, eller med lignende forbehold. Hensikten er her å begrense dine rettigheter. Selv om det er tatt et slikt forbehold, er det mangel dersom varen er i dårligere stand enn det du hadde grunn til å regne med i forhold til det som er opplyst, prisen og alderen på varen. Det er også en mangel dersom selgeren har holdt tilbake opplysninger av betydning, eller varen ikke har de egenskaper selgeren har opplyst.

Ikke tilbakevirkende

Forbrukerkjøpsloven har ikke tilbakevirkende kraft. Den gamle kjøpsloven gjelder for alle varer som er kjøpt fram til 30.06.2002. Dersom du skal reklamere på varer som er kjøpt før 1. juli, er det reglene i den gamle kjøpsloven som regulerer rettighetene dine. Den gamle kjøpsloven gjelder dessuten ved kjøp fra privatperson.

Obs. Obs. Obs.

Denne artikkelen er ikke en fullstendig gjennomgang av den nye loven. Forbrukerkjøpsloven er en omfattende lov – med mange forbehold, ”dersom” og ”hvis”. En komplett utgave av loven finner du på www.lovdata.no. Forbrukerrådets egne nettsider http://forbrukerportalen.no/ gir deg også en del svar. Der finner du i tillegg telefonnummer og adresser til forbrukerkontorene i de enkelte fylker. Dette kontoret er rette stedet å henvende seg om man mener å ha kjøpt katta i sekken.