Vi står nå foran et nytt år med hektisk aktivitet i NMCU da årsmøtet i september var med på å gjøre store endringer som økning av kontingent, ny hjemmeside, nytt medlemsregister og samtidig se hvilke endringer vi kunne gjøre for fremtiden. Dette var en grei beskjed som både avtroppende og påtroppende sentralstyre presiserte sterkt.

I tiden etter årsmøtet har vi satt oss høye mål, hvor nytt medlemsregister og endring i innkreving av kontingent er et par av disse. Ny web-side, nye medlemskort og mobilvennlige systemer ligger også i startgropa for fremtiden, noe som gjør at vi virkelig trenger din støtte som NMCU-medlem.

Som kjent er det ditt medlemskap og din støtte som gjør at vi kan drive organisasjonen slik at du kan nyte godt av det vi får til. Dette kan vi ikke gjøre uten din kontingent.

Kontingent – Forfallsdato endret til 20. januar-18

Med MC-bladet #5 har vi i år valgt å ikke legge ved giro for kontingentinnbetaling.
I vår streben etter å gi deg valuta for pengene kommer denne i egen forsendelse for 2018, sammen med ditt nye medlemskort.

Forfallsdatoen kan for noen være litt for tidlig slik at om den flyttes noen dager så er det helt akseptabelt. Vi håper det nye medlemskortet faller i smak, men husk at medlemskapet ikke er aktivt selv om du har fått nytt kort. Det vil kun være aktivt etter at innbetaling er mottatt og registrert hos NMCU.
Grunnet teknisk feil ved overgang til nye medlemskort er forfallsdato noe kort på utsendt giro. Denne kan endres til  20.01.18

I 2018 er også utgivelsesdatoer for MC bladet noe endret slik at betaler man innen forfall 20.01.18 eller innen 05.02.18 så sikrer man seg å få tilsendt MC bladet #1-18

Etter innbetaling vil du kunne benytte NMCU-appen, logge deg inn på Min Side i vårt nye medlemsregister (aktiviseres tidlig 2018) motta MC-bladet, NMCU-kalenderen og nyte godt av rabattavtaler med mere.

Kontingent-klubbmedlem

Da innkreving av kontingent fra klubb ikke ble endret av årsmøtet vil de fleste av våre klubbmedlemmer ikke motta giro i posten i desember. De vil derimot få sitt nye medlemskort når klubben har betalt inn for medlemmene. De klubbene som i 2016 sa ja til faktura og oppfølging av kontingent via e-post for 2017 vil motta dette på samme måte for 2018.

Er du klubbkasserer så husk å sjekke at klubben har korrekt e-post adresse hos NMCU.
Noen av våre klubber har egne avtaler som innebærer at sekretariatet krever inn kontingent for klubben. Disse vil få tilsendt giro, som i 2017.
Klubber som ikke har egen avtale og/eller e-post vil få tilsendt sedvanlig klubbkonvolutt.

Uansett på hvilken måte du får tilsendt krav om kontingent for 2018 gjelder det å sjekke forfallsdato.  På grunn av endringene vi har satt i gang er det viktig å betale i tide, slik at medlemskapet blir aktivisert.

Medlemsregister

Som nevnt er vi i gang med å lage nytt medlemsregister for NMCU. Her vil du via pålogging til Min Side kunne administrere hele ditt medlemskap; melde deg på arrangementer, endre adresse, legge til eller fjerne familiemedlemmer osv osv. Du som har husstandsmedlemmer vil oppdage at deres navn ikke lenger står på medlemskortet. Det betyr ikke at de er fjernet som medlemmer, men deres detaljer vil nå ligge under Min Side i medlemsregisteret.

Medlemskort for familiemedlemmer finnes som før i NMCU-appen, og familiemedlemmene har fremdeles de samme rettighetene som hovedmedlemmet. Dette er et kostnadsmessig valg vi har tatt siden husstandsmedlemmer ikke betaler kontingent. Når det nye registeret er oppe vil fremtidige medlemmer kunne melde seg inn og betale med en gang via Min Side-funksjonen. Ta kontakt med NMCU sekretariatet om du lurer på noe.

Hjemmeside

Vi tror at vår nye hjemmesiden er fremtidsrettet og ikke minst relevant i forhold til det NMCU som organisasjon står for. Men selvsagt finnes det alltid rom for forbedringer, og vi mottar gjerne dine synspunkter!

Endringer av det omfang som organisasjonen nå gjør, og ikke minst at vi gjør det meste omtrent samtidig kommer helt sikkert til å skape problemer. Vi ber om forståelse for at det antagelig ikke vil være helt feilfritt fra starten av, men et sted må vi begynne.

NMCU-kalenderen

Klubber som har tenkt å arrangere treff i 2018 oppfordres til å registrere dette så raskt som mulig. Frist for innmelding til NMCU-kalenderen er som vanlig 30. desember (3/1-18) og selvsagt kan du også melde inn på telefon 908 37 374 eller mail til nmcu(at)nmcu.org