Har vi riktig kontaktinformasjon på deg?

Vi opplever noen ganger at post, e-post og sms ikke kommer frem når vi sender informasjon. Årsaken til det kan være at man har byttet e-postadresse eller telefonnr., f.eks. i forbindelse med jobb-bytte, eller har flyttet og ikke har oppdatert til ny adresse.

Det er viktig at vi har riktig kontaktinformasjon for å sikre at viktig informasjon kommer frem.

Du kan enkelt sjekke og korrigere din kontaktinformasjon på Min Side.

Min Side