Historiske kjøretøy

FIVA (organisasjonen for internasjonale historiske kjøretøyer) har for tiden en spørreundersøkelse rundt det å eie og bruke historiske kjøretøy.

Da NMCU gjennom FEMA samarbeider med FIVA i «European Parliament Historic Vehicle Group», der det jobbes med interessene til eierne av historiske kjøretøy, ser vi at undersøkelsen også er viktig i arbeidet for motorsyklismen slik at herved oppfordrer vi eiere av historiske kjøretøy til å delta i undersøkelsen.

Gå til undersøkelsen her