Høstmøte i Agder MC-Forum

Aust- og Vest-Agder slås sammen til ett fylke 1.januar 2020, men MC-Forum i de to fylkene slo seg sammen allerede i fjor. Samarbeidet over fylkesgrensen er derfor vel etablert, og mye tyder på at overføringen av ansvar fra Vegvesenet til fylkeskommunen fra samme dato også vil forløpe uten dramatikk.
Kontinuiteten i MC-Forum er i alle fall godt ivaretatt, noe høstmøtet den 6.november bekreftet.  For selv om enkelte av deltagerne skifter «hatt» og tittel 1.januar videreføres engasjementet i MC-forum!


Dødsulykker

Det har vært to 2 dødsulykker på MC på Sørlandet i år. Begge skjedde i sving; den ene til venstre, den andre til høyre. En var norsk, den andre var dansk. Begge kjørte i følge med flere; den ene kjørte først, den andre kjørte sist.
Begge ulykkene skjedde på fylkesvei, i dagslys, med god sikt og på tørr vei. Det var ingen andre kjøretøy involvert. Selv om enhver ulykke er unik, og har sitt eget forløp, er disse to ulykkene ganske typiske.
Samtidig er det nesten umulig å peke på ett enkelt forhold eller ett enkelt tiltak som kunne forhindret ulykkene eller redusert skadeomfanget.  Derfor må vi bare fortsette å arbeide på bred front, og adressere både førerkompetanse og veilmiljø – slik vi er vant til.

Rustløsning
Med hensyn til det første, føreren, er det bred enighet om å fortsette med «rustløsningene» på Skandinavisk Trafikksenter, som i vår ble arrangert for fjerde gang. Det er litt usikkert hvordan omorganiseringen av Vegvesenet påvirker finansieringen av dette arrangementet, med representantene fra etaten legger til grunn at «dette går i orden».
Tilbakemeldingene fra deltagerne er i alle fall svært positive, og arrangementet har etter hvert funnet en form som treffer behovene veldig bra.
2020-utgaven går av stabelen 9. og 10.mai

Vei-befaringer
Med hensyn til veien er det også enighet om å fortsette det gode arbeidet med motorsykkelbasert vei-befaringer. Dette har også pågått i fire år, og fylkeskommunens representanter kunne bekrefte at rapportene etter befaringene brukes aktivt når vedlikehold og annet arbeid utføres på de ulike strekningene.
Det blir befaringer våren 2020 også, med deltagelse fra NMCU, Vegvesenet og fylket. Hvilke strekninger som skal befares kommer opp som sak på vårmøtet i mars.

TS-dag
Det har kommet ønske om å arrangere en egen TS-dag på Sørlandet neste år. MC-forum drøftet dette, og konkluderte med at man fortsatt ønsker å bruke ressursene på rustløsnings-dagene.  Det er ikke til hinder for at f eks NMCU selv kan arrangere en TS-dag, og invitere både private og offentlige aktører til å delta.
Denne saken spilles derfor tilbake til de to kretsstyrene i hhv Aust og Vest.

Brosjyrer
MC-forum drøftet også den lille informasjonsbrosjyren som ble laget med tanke på distribusjon til utenlandske motorsyklister som kommer til Norge med ferje fra Hirtshals. Svært mange av disse lander i Kristiansand, og noen av dem dukker dessverre opp i ulykkesstatistikken, også med dødelig utgang.
Norsk veier er populære MC-veier, men er ofte mer krevende enn de veiene våre kolleger fra kontinentet er vant til. MC-forum har derfor sett det som viktig å informere litt ekstra om hva man kan vente seg, og det var bakgrunnen for at brosjyren ble lagt.
Det er nå enighet om å revidere den, og ha et nytt opplag klart til utdeling på kaia i Hirtshals sommeren 2020.

Olav T Vehus/Odd Terje Døvik
Fylkessekretærer i Aust- og Vest-Agder

På bildet fra MC-Forum i Agder har vi:
Fra venstre; Lasse Moen Sørensen (Fylket), Anne Grete Tofte (Vegvesenet), Yngvar Aas (Politiet), Julie Krogstad (Fylket), Joakim Håland, Jack Sylte, Terje Bekker (alle tre fra Vegvesenet), Olav T Vehus (NMCU), Trond Heia (Vegvesenet).
Bak kamera: Odd Terje Døvik (NMCU)