Denne rapporten presenterer resultater fra en studie knyttet til Statens Vegvesen, Vegdirektoratets satsing på høyrisikogrupper. Vegdirektoratets høyrisikogrupper er delvis velkjente fra trafikkpolitikken og –forskningen: unge mannlige bilførere, eldre bilførere, mc-førere, rusmisbrukere og innvandrere født i ”et land med en ikke-vestlig kultur1”. Noen av disse gruppene har stått sentralt i analyser, som igjen har medført et stort antall tiltak i det norske samfunnet. Vårt mål har vært å identifisere undergrupper av de ovennevnte hovedgruppene.

Prosjektet er et delprosjekt under Statens vegvesens etatsprosjekt om ”Høyrisikogrupper
i trafikken” som ledes av Richard Muskaug.

For å tilnærme oss undergrupper av høyrisikogruppene har vi hatt behov for å studere klausulert datamateriale, materiale som både er utviklet av Statens vegvesen og av andre aktører, for eksempel Politiet og Statistisk sentralbyrå.

Vi har nok undervurdert de byråkratiske rutinene for å skaffe oss tilgang til ulike material, og er svært takknemlig for den forståelsen Statens vegvesen har vist ved å la oss skyve leveringstidspunktet for rapporten.

Les hele artikkelen som PDF under.

[pdfjs-viewer url=”http%3A%2F%2Fxtheme.firmatjenester.no%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F12%2FHoyrisikogrupper-i-vegtrafikken_low-res_0.pdf” viewer_width=100% viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]