Høytidelig åpning av Nullvisjonsveien

Statssekretær for Samferdselsdepartementet Brage Baklien sammen med MC-forum I Vestfold sørget for høytidelig åpning av Nullvisjonsveien.

For å erklære vegstrekningen gjennom Telemark og Vestfold ferdig kom statssekretær for Samferdselsdepartementet Brage Baklien, og representanter fra UP og Statens vegvesen.

I strålende skolskinn og sommerlig temperatur rullet også 447 motorsyklister inn på plassen foran Vindfjelltunet Gjestegaard i går for å markere anledningen.

Fylkessekretær i NMCU Vestfold Siv Kristoffersen foran skiltet som viser kart over Nullvisjonsveien fra Skien til Sande.

Baklien forsikret at de også tiden fremover skal lage flere sikre motorsykkelveier, og legge forholdene ytterlig tilrette for MC.

– Hvis vi skal lage flere trygge veier for motorsyklister trenger vi deres kunnskap om hvordan dette kan gjøres. Nullvisjonsveier er en måte å gjøre dette på, men for å få ned ulykkestallene må vi ha flere målrettede tiltak for sikkerhetsarbeid, sier statssekretær i samferdselsdepartementet Brage Baklien.

Berømmer NMCUs innsats

Statssekretæren berømmer også arbeidet som NMCU gjør for å ivareta motorsyklistenes sikkerhet, samt MC-førerne selv som tar ansvar for egen førerutvikling, og for å bruke -ikke pålagt sikkerhetsutstyr.

I alt 447 motorsykler var med på markeringen på Vindfjelltun.

Litt flaut

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, avdeling Vestfold og Telemark, Tore Kaurin innrømmet at det er litt flaut at Vestfold ikke fikk ferdigstilt sin etappe før ti år etter vegstrekningen var ferdig i Telemark. Likevel var han glad for å se at så mange ville komme til åpningen. I sin tale la han også vekt på at Statens vegvesen har større fokus på sikkerhet for motorsyklister nå enn tidligere.

Nullvisjonsveier er veier som er spesielt sikret mot MC-ulykker. På disse trekningene er blant annet skilt flyttet, svinger rettet ut og autovern ekstra sikret med såkalte underskinner.

Les mere om dette arrangementet i neste utgave av MC bladet.

Vidar Askland fra Larvik har laget denne filmen om arrangementet.