Hva skjer når ulykken skjer?

Dette er bare en bildetekst for å vise.

NMCU skal sammen med NAF/NAF MC, KNA og reitwagen.no følge noen ulykker for å se på alle forhold i disse uønskede situasjonene.

Koordineringen og kontakten mellom oss som motorsyklister og de som har ansvar for veivedlikehold, skilting og oppfølging av farlige forhold er ofte ikke god nok. I tillegg er det problem at mange ulykker med mindre eller lite skadeomfang ikke blir gjenstand for noen videre oppfølging. Men vi som kjører MC vet at det ofte små marginer som avgjør hvor alvorlig en ulykke blir.

Nå starter reitwagen.no en serie der motorsyklister  forteller sin ulykkeshistorie; hva som skjedde, hvordan det gikk, og hvorfor det gikk som det gjorde.

Les den første her