If forsikrer i dag omtrent hver femte motorsykkel på norske veier. For motorsykkeleiere er det viktig å ha en god MC-forsikring, som både inneholder riktig og relevant dekning og god pris. NMCU har flere medlemsfordeler, og forsikring er en av dem.

Gjennom NMCU-avtalen i If får du 10% rabatt på motorsykkel og 8 % rabatt på bil. Disse rabattene kommer i tillegg til rabatter i fordelsprogrammet til selskapet.

– Forsikring består av to viktige komponenter for en kunde, nemlig pris og dekning. Siden vi allerede har en god forsikringsdekning på MC, har vi vurdert prisnivået og valgt å justere dette betydelig, sier Ola Roll, produktspesialist i If, og selv ivrig motorsyklist. Han gir et eksempel, og tar utgangspunkt i en motorsykkel som toppet salgstallene i 2015: Yamaha MT-09, kundens alder 45 år, bosted Oslo, bonus 70%: Pris 2015, 6 690 kroner. Pris 2016, 5 480 kroner. Pris 2016 med 75% bonus, 4 800 kroner.

Ola Roll på sin BMW K1300S (t.v.) og Kenneth havrevoll på sin Ducati 748R til høyre. Begge er produktspesialister i If.
Ola Roll på sin BMW K1300S (t.v.) og Kenneth havrevoll på sin Ducati 748R til høyre. Begge er produktspesialister i If.

– Folk flest har 75 % bonus, noe som vil redusere 2016-prisen til omtrent 4 800 kroner, men her vil det være individuelle forskjeller, sier Ola Roll i If.

tillegg til generell prisreduksjon på motorsykkel har If innført et nytt fordelsprogram som gir 10 % ekstra rabatt dersom du forsikrer bilen, huset eller innbo i selskapet. Du får også samme rabatt på helårs reiseforsikring i Europeiske. Utover dette får du gjennom NMCU-avtalen ytterligere 10 % på motorsykkel og 8 % på bil. Hvis du ikke har en forsikringsavtale i If som er knyttet til NMCU avtalen, vil ikke NMCU-rabatten bli beregnet automatisk når du sjekker pris på if.no. Da må du trekke den fra selv på bil og MC.

– Det er nok noen som lurer på hvorfor vi setter ned prisene nå. Som stor og seriøs aktør er det viktig å være langsiktig i det vi gjør. Vi vil være et selskap som tilbyr stabilitet over tid, og ikke skape usikkerhet blant kundene våre med priser som spretter opp og ned som en jojo. Vi ville være tilstrekkelig sikre før vi gjorde større prisendringer. På motorsykkel har vi sett en tendens til fallende skadeutbetalinger over en tid, og derfor mener vi nå at det er statistisk grunnlag for å redusere prisene merkbart, sier Kenneth Havrevoll, som selv kjører motorsykkelarbeider og til daglig arbeider som produktspesialist i If .

– Vi har i dag god dialog med NMCU sentralt, men tar gjerne ytterligere innspill fra medlemmene. Ta kontakt med sekretariatet i NMCU og meld inn hva du savner i MC-forsikringen din, sier Roll og Havrevoll i If.