Informerer utenlandske MC-førere

NMCU Vest-Agder i samarbeid med Statens vegvesen har laget en brosjyre som alle motorsyklister vil få når de kjører inn på ferja i Hirtshals.

Brosjyren er skrevet på engelsk og har som hensikt å informere om hvilke utfordringer man kan møte som motorsyklist i Norge.

– Vi vet at utenlandske MC-førere også utgjør en del av ulykkesstatistikken, og håper at dette tiltaket kan bevisstgjøre utlendinger om norske forhold i større grad.

– Vi tror at dette er et perfekt sted å gi ut en slik brosjyre. Hvis utenlandske MC-førere får denne i hånden når de løser billett, tror jeg dette kan være godt lesestoff på ferjeturen, sier leder i NMCU Odd-Terje Døvik.

I brosyren finner leserne blant annet skiltforklaringer og om hva som er typisk for norske forhold. Informasjon om fartsgrenser, regler for alkohol, og om utfordringer på smale veier. I tillegg har vi lagt ved noen forslag til reiseruter på fine motorsykkelveier.

Slik ser brosjyren ut: