Det har vært en del skriverier om nye regler for registrering av motorsykler etter 1. januar 2017.

Beskjeden har vært at man ikke kan få registrert en ny, ikke tidligere registrert Euro 3 sykkel etter denne datoen, fordi det nå er Euro 4 utslippskrav som gjelder. NMCU tok derfor kontakt med senioringeniør Tormod Schau i Vegdirektoratet, som er en av Statens vegvesens eksperter på området, for å få vite hvordan det egentlig forholder seg.

Senioringeniør Tormod Schau i Vegdirektoratet er ekspert på kjøretøyregler
Senioringeniør Tormod Schau i Vegdirektoratet er ekspert på kjøretøyregler

Tormod Schau sier: – Det er ifølge den EU-forordningen som ble gjort gjeldende 1. september i år i utgangspunktet riktig at det etter 1. januar 2017 ikke lenger er mulig å registrere en tidligere uregistrert Euro 3 sykkel i EU. Det er imidlertid likevel fortsatt muligheter for å få registrert en slik Euro 3 sykkel i Norge, også i årene framover.

– Dette kan forgå på to måter: Importørene (produsentene) kan søke om restkjøretøy for motorsykler som befinner seg i Europa (innenfor EØS) etter restkjøretøybestemmelsene. EØS-statene (EU+EFTA) kan i tillegg operere med egne nasjonale ordninger for enkeltgodkjenning, og det gjør Norge. Nytt kjøretøy i gruppe L (motorsykkel og moped) kan framstilles for enkeltgodkjenning etter bestemmelsene i § 9 i motorsykkelforskriften. Tredje ledd i motorsykkelforskriften sier at kravnivået er i henhold til kjøretøyforskriften, noe som vil si kravnivå på linje med direktiv 2002/24/EF. Altså de gamle reglene. Dette gjelder inntil videre – det vil si inntil kjøretøyforskriften eventuelt blir endret. En eventuell slik endring må på høring på vanlig måte.

For bruktimporterte sykler, altså sykler som har vært registrert i et annet land, men som ikke er registrert i Norge, er det ingen endringer. Slike sykler kan stå i garasjen så lenge man vil, og så tas fram og registreres når man vil.

Så det er foreløpig ingen grunn til panikk. Det finnes fortsatt muligheter for å få registrert Euro 3 sykler, også etter 1. januar 2017.