Ingen konkret MC-satsing fra regjeringen

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) kunne på en pressekonferanse i dag ikke gi ett eneste konkret eksempel på hva regjeringen har gjort for å satse på MC i de største byene.

21.september inviterte Samferdselsdepartementet til pressefrokost med påfølgende orientering om innholdet i Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018–2029.
I tillegg til samferdselsministeren møtte vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og Finn Aa Hobbesland, direktør for planlegging og drift i Nye Veier AS.
Vegdirektøren fortalte om færre trafikkdrepte de siste år, og om forventningene knyttet til selvkjørings-teknologi. Økt konkurranseevne og kostnadseffektivitet ved utbygging av infrastruktur var også viktig for henne.
Hobbesland var opptatt av å orientere pressen om beinhard prioritering for å få mest mulig samfunnsøkonomisk nytte ut av hver krone.

Ikke svar til NMCU

Under spørsmålsrunden fra pressekorpset innledet NMCU med å minne om ordlyden i den gjeldende regjeringserklæringen. Der heter det at «Regjeringen vil legge bedre til rette for motorsykkel som et miljøvennlig og arealeffektivt transportalternativ i de største byene».  – Hva har regjeringen konkret gjort for å oppfylle denne uttalte målsettingen, lød spørsmålet fra NMCU.
– Nettopp denne satsinga på infrastruktur i NTP er et godt eksempel på det, svarte Hareide. Og fortsatte: “Det er sånn at det er en forventningsstyring. For å ta det inn i et NTP-fokus har det vært en gigantisk satsing på infrastruktur. Jeg vil være tydelig på at vi har bygd mer veg og jernbane enn noen gang, og det gir store forbedringer og forandringer”. Hareide viste også til at det er brukt milliarder på milliarder med kroner for å finne måter å bygge mest mulig kostnadseffektivt, og at det også kommer motorsyklistene til gode.

Intervju i MC-bladet

Svaret fra samferdselsministeren kan neppe tolkes annerledes enn at «ingenting er gjort».
Statsråden ga ikke inntrykk av at han i det hele tatt var klar over at hans egen regjering har tatt til orde for å satse på MC som et reelt transportalternativ.
Imidlertid har MC-bladet en eksklusiv

Her blir samferdselsministeren intervjuet av TV2.

intervjuavtale med Hareide før årets siste nummer kommer ut. I den forbindelse vil samferdselsministeren få anledning til å fortelle hva han måtte mene om motorsykkelens berettigelse i det norske trafikkbildet. Dette intervjuet kommer på trykk i MC-bladet nummer 5, og vil være hos NMCU-medlemmene første halvdel av desember.

Frode Asphaug-Moe, tekst og foto